Welkom op de studiedagen van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport!

Na twee jaar zónder traditionele studiedag gaat het nu gebeuren! Meer dan 150 mensen die de passie voor topsport(talent) en onderwijs delen, zijn op 7 april in Oranjewoud:

  • om zich te verrijken met nieuwe kennis,
  • om oude en nieuwe contacten te ontmoeten en
  • om de sociale Corona-armoede snel te doen vergeten.

Ik ben blij dat jij er bij bent!

Het Expertisecentrum VO & Topsport, voortgekomen uit stichting LOOT, bestond in 2021 dertig jaar. Al die 30 jaar staan de Topsport Talentscholen voor kwaliteit in de duale opleiding. Ik ben trots op en dankbaar voor de gedrevenheid en toewijding van begeleiders, docenten en schoolleiders, voor die ruim 3300 topsporttalenten met hun complexe dubbele ambitie.

Hoewel het spannend is, ben ik ook trots op onze stap die we als bestuur van EVOT hebben gezet om onze missie te verbreden naar alle statusleerlingen van 12-18 jaar, op welke vo-school ze dan ook zitten. Als de Topsport Talentschool te ver weg is of niet de juiste opleiding biedt, bedienen we de talentvolle sporter nu ook in de reguliere school.

Onze 30 jaar ervaring in de Topsport Talentscholen is ook gebouwd op de nauwe relaties met onze partners in de sport: van NOC*NSF, de sportbonden, Academies en Talenten Centra. Zonder die samenwerking waren we geen 30 jaar geworden. Voor de komende jaren streven we naar nog meer afstemming op inhoud en aanpak. En waar mogelijk zelfs synergie!

Jou wacht een gevarieerde studiedag waar iets valt te leren, met een grote groep deelnemers die je makkelijk kunt ontmoeten in de netwerkapp. Met een divers programma dat draait om ‘Coachen op Zelfregie’. Met een deskundig kader van sprekers en workshopleiders, dat het thema verschillend zal benaderen en verdiepen. Met een opbrengst waarmee jij weer verder kunt: je bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de topsporttalenten die jou zijn toevertrouwd.

Ontmoet, leer en geniet!

Cors Westerdijk

Voorzitter Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport

Thema
In de studiedagen van de afgelopen jaren stond altijd het kind, de talentvolle schoolgaande sporter, centraal. Dat doen we, op deze Landelijke Studiedag van het Expertisecentrum VO & Topsport op donderdag 7 april 2022, weer! Hoe kunnen we dit talent ondersteunen, zonder het te pamperen? Wat is het juiste prestatiegedrag dat bij deze duale loopbaan hoort? Hoe stellen wij ons als coaches en begeleiders op? Hoe kunnen we competenties die horen of wenselijk zijn bij de “reis“ van het talent versterken, zowel in het onderwijs als aan de sportkant? Waar kunnen/moeten we dat samen doen? Allerlei zaken die te maken hebben met het eigenaarschap van “de reis”.

Joseph Kessels, spreker tijdens de laatste Landelijke Studiedag van het Expertisecentrum VO & Topsport in 2019 in Utrecht wees op het belang van onder meer autonomie. Daar hoort het zelf keuzes maken bij. (Hoe) Kun je dat leren? Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes? Tussen leerlingen op het vmbo en vwo? En hoe ontwikkelt het zich tijdens de schoolperiode? Belangrijk ook, hoe kunnen we zelfregulatie stimuleren?

Programma
Antwoorden op de bovenstaande vragen én meer krijg je tijdens de Landelijke Studiedag van het Expertisecentrum VO & Topsport op donderdag 7 april a.s.. Vooraanstaande experts delen hun kennis en ervaring met jou, zowel in inspirerende plenaire lezingen als in verdiepende workshops. Kort voor de studiedag vragen we je je voorkeur voor de workshops aan te geven. 

Doelgroep

  • topsportcoördinatoren, topsportbegeleiders en portefeuillehouders in directie en bestuur van de Topsport Talentscholen en de TeamNL centra
  • medewerkers van de partners van het Expertisecentrum VO & Topsport zoals NOC*NSF, ministeries, sportbonden en andere partnerorganisaties