De samenwerkconferentie Logistiek Beweegt de Circulaire Economie is onderdeel van het gelijknamige programma. In dit programma werken TKI Dinalog, Evofenedex, Lectorenplatform Logitimo, Transactieland, Het Groene Brein en Transitieagenda Consumptiegoederen aan het realiseren van de circulaire economie met logistiek als enabler. Download ons manifest

De regiegroep bestaat uit: 

  • Nanko Boerma, voorzitter-directeur Stichting Transactieland en facilitator lectorenplatform Logitimo
  • Ellen Vervoort - Nijsen, directeur stichting Waardevol Verbinden
  • Elmar Otten, beleidsadviseur Internationaal Ondernemen, evofenedex
  • Rick Stroecken, projectmanager Supply Chain Management, evofenedex
  • Coen Faber, transitieaanjager Pure Birds & Transitieagenda Consumptiegoederen
  • Dick van Damme, lector Logistiek, Hogeschool van Amsterdam
  • Robert Ossevoort, programmamanager City Logistics, Circular Economy and Agri & Food Logistics, TKI Dinalog 
  • Antoine Heideveld, directeur Het Groene Brein
  • Femmy van den Elsaker, programmamanager Het Groene Brein
  • Michiel Bakker, communicatiemanager Het Groene Brein

TKI Dinalog ondersteunt publiek private samenwerking door de matchmaking van partijen, de ondersteuning van consortiumvorming, de strategische agendavorming, en de voorbereiding van onderzoeksprogramma’s. 


Met meer dan 10.000 leden en een uniek netwerk in binnen- en buitenland, is ondernemingsvereniging evofenedex de #1 belangenbehartiger voor logistiek en internationaal ondernemen in Nederland.


Lectorenplaftorm Logitimo

Het lectorenplatform Logitimo richt zich op praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop logistiek een bijdrage kan leveren aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Lectoren zoeken hierin de samenwerking met alle partijen die hierin kunnen ondersteunen, waaronder in het bijzonder de topsector Logistiek, Regieorgaan SIA, Ministerie van I&W, Ministerie van Defensie, Nuffic-Neso.


Transactieland brengt professionals bijeen die in hun loopbaan allemaal hebben ondervonden dat de vraagstukken ván organisaties alleen kunnen worden opgelost in samenwerking tússen organisaties. Transactieland bundelt de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in concrete cases, zoals die op deze website worden getoond.


Met een netwerk van 170 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten naar een nieuwe economie in Nederland. Een economie binnen de planetaire grenzen en tegemoetkomend aan de behoeften van de samenleving.


De Transitieagenda Consumptiegoederen treeft naar een volledig circulaire consumptiegoederen-economie in 2050. Met dit doel voor ogen is in 2018, samen met bedrijven en overheden, de Transitieagenda Consumptiegoederen opgesteld. Deze Transitieagenda is één van de vijf transitieagenda’s binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie die de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord samen met de Rijksoverheid hebben opgesteld


De Hogeschool van Amsterdam is dit jaar host van de conferentie. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen. 


Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren