Welkom

De congrescommissie nodigt u namens het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) van harte uit voor het 10 jaar jubileum LECK-congres op donderdag 7 maart 2024, locatie Pathé Utrecht Leidsche Rijn.

Tien jaar Samen tegen kindermishandeling
Een 10 jaars blik op het LECK

Zoals u van het LECK gewend bent zal het onderwerp vanuit verschillende professionele oogpunten en wetenschappelijke inzichten worden belicht. Naast plenaire sessies vinden er ook parallelsessies in kleinere groepen plaats, waarin ruimte is voor verdieping en interdisciplinaire verbinding.

Het is tijdens dit lustrumcongres belangrijk om terug te kijken naar wat we als LECK samen met onze ketenpartners hebben bereikt ter voorkoming van kindermishandeling in de afgelopen 10 jaar. Maar we willen ook graag stilstaan bij de toekomst; waar staan we over 10 jaar, wat worden onze grootste uitdagingen om de preventie van kindermishandeling en seksueel geweld nog verder te verbeteren.
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn:
- Hoe gaan we om met een gezin met een migratieachtergrond waar kindermishandeling speelt, hebben we hiervoor een andere aanpak nodig?;
- Kunnen we de samenwerking tussen onderwijs en Veilig thuis verbeteren?;
- Hoe belangrijk is de signalering van mensenhandel, die vaak nauw verweven is met kindermishandeling?;
- De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling.
Deze en andere uitdagingen voor de toekomst op het gebied van de preventie van kindermishandeling en seksueel geweld komen in diverse sessies aan bod.

Herziene versie medisch handboek kindermishandeling
We zijn er trots op dat een groot deel van de LECK-artsen met Elise van de Putte als hoofdredacteur hard gewerkt heeft aan een nieuwe versie van het medisch handboek kindermishandeling. Vanwege het 10-jarig LECK-lustrum mogen we alle deelnemers deze herziene versie van het medisch handboek kindermishandeling aanbieden tijdens het congres.

Het LECK-congres is bij uitstek een gelegenheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dit doen we onder het motto: werken aan veiligheid doen we samen!

Meer informatie en inschrijven via Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk, omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is.

Start van het congres: 09.00 uur
Einde van het congres: 17.00 uur met een aansluitende borrel

Het LECK-congres is toegankelijk voor alle medische, juridische professionals en andere geïnteresseerden. Het is bedoeld voor iedereen die een adequate duiding van letsels, goed samenwerken bij een vermoeden van kindermishandeling en de juiste juridische kaders belangrijk vinden.

Het organisatiecomité

Drs. M.J. Affourtit (Marjo), LECK-kinderarts en kinderarts sociale pediatrie Sophia kinderziekenhuis EMC
Drs. A.C.M. van Bellegem (Annemarie), LECK-arts en kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis (AUMC)

Drs S.H. Cuijpers (Sabine), forensisch arts in opleiding
Mr. I. Doves (Ingeborg), Officier van Justitie te Den Haag – Taakaccent Kindermishandeling/Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad OM O&V Team 2
F. Kamberg (Femke), coördinator Stichting LECK
Drs. C.J. van der Hoeven (Catelijne), vertrouwensarts Gooi en Vechtstreek en aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling RVE Jeugd en Gezin

Drs. M. Nagtegaal (Michelle), 
NFI deskundige forensisch medisch onderzoek i.o. met aandachtsgebied minderjarigen en arts-onderzoeker
Drs. E. Schoorl (Els), huisarts
Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise), kinderarts sociale pediatrie UMCU
Dr. M.A.J.M Trijbels-Smeulders (Monique), medisch directeur LECK
W.E.C. van der Vaart (Wanda), secretaresse Stichting LECK

 

Volg ons op LinkedIn

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren