07 maart 2024

08:30 - 09:00

Ontvangst

09:00 - 09:15

Welkom
Dagvoorzitter Drs. I.M.B. Russel (Ingrid), voorzitter LECK, kinderarts sociale pediatrie UMCU

09:15 - 10:00

LECK(ERE) TRACK
Een 10 jaars blik op het LECK en kindermishandeling
Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise), kinderarts sociale pediatrie UMCU

10:00 - 10:30

Een 10 jaars blik op seksueel geweld
Wat hebben we in 10 jaar bereikt en waar staan we over 10 jaar?
Dr. I. Bicanic (Iva), klinisch psycholoog, Centrum Seksueel Geweld/UMCU

10:30 - 11:00

Pauze

11:00 - 11:30

Migratieproblematiek deel 1
Een cultureel perspectief op kindermishandeling
Prof. dr. J.H.L. Janssen (Janine), Avans, Centre of expertise, veiligheid en veerkracht, Politieacademie, Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld en de Open Universiteit

11:30 - 12:00

Migratieproblematiek deel 2
Hoe ga je in gesprek over kindermishandeling met ouders uit nieuwkomersgezinnen?
Drs. I. van den Elsen (Ingrid), senior adviseur/projectleider stichting Pharos

12:00 - 12:30

De herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
mr. K. Zetsma (Katrien), adviseur gezondheidsrecht Artsenfederatie KNMG en E. Burgering, MSc (Ellen), algemeen beleidsadviseur Artsenfederatie KNMG

12:30 - 13:00

Contact vereist contact: resultaten van onderzoek naar wel en niet vanzelfsprekende samenwerking tussen school en Veilig Thuis
Dr. C. Hoefnagels (Cees), Lectoraat Jeugd van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht

13:00 - 14:00

Lunchpauze

14:00 - 14:45

Parallelsessies ronde 1, keuze uit sessie 1, 2, 3, 4 (graag een keuze maken op het aanmeldformulier)

1. “Waar geen woorden voor zijn”
Een voorstelling die gaat over seksueel misbruik, door theatergroep “Jonge Klei”

2. Hoe worden LECK-adviezen gebruikt in het strafrecht en wat is het verschil tussen het straf- en civiel recht?
Mr. I. Doves (Ingeborg), Officier van Justitie te Den Haag – Taakaccent Kindermishandeling/Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad OM O&V Team 2
3.
'Doe LECKer mee'
Letsels en casuïstiek
Dr. H.G.T. Nijs (Huub), forensisch arts 
aandachtsgebied minderjarige NFI/LECK en Drs. C.M. Hartdorff (Caroline), fellow sociale pediatrie Amsterdam UMC/kinderarts NFI
4. Mensenhandel, ziet u het in uw praktijk?
J. van Leeuwen (Jelske), Fairwork en C. Kelderman (Chemelle), BLOOM and Be You

14:45 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:00

Parallelsessies ronde 2, keuze uit sessie 1, 2, 3, 4 (graag een keuze maken op het aanmeldformulier)

1. “Waar geen woorden voor zijn”
Een voorstelling die gaat over seksueel misbruik, door theatergroep “Jonge Klei”
2. Hoe worden LECK-adviezen gebruikt in het strafrecht en wat is het verschil tussen het straf- en civiel recht?
Mr. I. Doves (Ingeborg), Officier van Justitie te Den Haag – Taakaccent Kindermishandeling/Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad OM O&V Team 2
3.
'Doe LECKer mee'
Letsels en casuïstiek
Dr. H.G.T. Nijs (Huub), forensisch arts NFI/LECK en Drs. C.M. Hartdorff (Caroline), fellow sociale pediatrie Amsterdam UMC/kinderarts NFI
4. Mensenhandel, ziet u het in uw praktijk?
J. van Leeuwen (Jelske), Fairwork en C. Kelderman (Chemelle), BLOOM and Be You

16:00 - 16:30

Pauze

16:30 - 16:40

De belangrijkste uitdaging voor de preventie van kindermishandeling voor de komende 10 jaar is.....
Dr. M.A.J.M Trijbels-Smeulders (Monique), medisch directeur LECK

16:40 - 16:50

Virgil Ciano
“Spoken dance”

16:50 - 17:00

Afsluiting
Dagvoorzitter Drs. I.M.B. Russel (Ingrid), voorzitter LECK, kinderarts sociale pediatrie UMCU

17:00 - 17:30

Borrel

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren