Een toekomstigbestendig elektriciteitssysteem voor wijken en bedrijfsterreinen 

Het belang van slimme netten, opslag en laadinfrastructuur voor een duurzame gebouwde omgeving

Ons energiesysteem wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto’s gaan de gasketel en de benzine- en dieselauto vervangen. En we hebben door het hele land steeds meer windmolens en zonneparken. Daardoor komt de elektriciteitsvoorziening langzaam maar zeker onder druk te staan. Er ontstaat krapte op de stroomnetten. Hoe voorkomen we dat de stroomnetten de rem zetten op de energietransitie?

Er zijn innovatieve en schaalbare oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat het elektriciteitssysteem duurzaam wordt, en betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarvoor is kennisdeling en co-creatie tussen bedrijven, netbeheerders, kennisinstellingen en ander organisaties essentieel om de benodigde schaalsprong te maken.

Dit webinar – georganiseerd door Dutch Power, TKI Urban Energy, Connectr en Stichting Gelijkspanning Nederland – is bedoeld om gezamenlijk aan de slag te gaan met deze co-creatie en opschaling.