Een toekomstigbestendig elektriciteitssysteem voor wijken en bedrijfsterreinen 

Het belang van slimme netten, opslag en laadinfrastructuur voor een duurzame gebouwde omgeving

Ons energiesysteem wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto’s gaan de gasketel en de benzine- en dieselauto vervangen. En we hebben door het hele land steeds meer windmolens en zonneparken. Daardoor komt de elektriciteitsvoorziening langzaam maar zeker onder druk te staan. Er ontstaat krapte op de stroomnetten. Hoe voorkomen we dat de stroomnetten de rem zetten op de energietransitie?

Er zijn innovatieve en schaalbare oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat het elektriciteitssysteem duurzaam wordt, en betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarvoor is kennisdeling en co-creatie tussen bedrijven, netbeheerders, kennisinstellingen en ander organisaties essentieel om de benodigde schaalsprong te maken.

Deze matchmakingbijeenkomst – georganiseerd door Dutch Power, TKI Urban Energy en Stichting Gelijkspanning Nederland – is bedoeld om gezamenlijk aan de slag te gaan met deze co-creatie en opschaling.

Tijdens dit event staan drie thema’s centraal:
1. Energieopslag & -conversie als flexibele buffer
2. Het (slim) laden van elektrische voertuigen
3. Het elektriciteitsnet als verbinder

We zijn te gast bij Connectr, het nieuwe innovatielab in Arnhem en nemen daar een kijkje achter de schermen. Binnen Connectr bundelen diverse partijen hun krachten door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en deze in de praktijk te brengen. 

De energietransitie heeft een schaalsprong nodig – dat vraagt om versneld toepassen. Connectr draagt daar aan bij door ondernemers, onderwijs en overheid te activeren op impact: tussen projecten, faciliteiten en financiering; tussen techniek en human capital. Dankzij die verbindingen bereiken we dingen die we anders niet of te langzaam zouden bereiken.

Om voor maximale impact te zorgen, focust Connectr zich op drie sleuteltechnologieën: elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. De kracht ligt in het uitvoerende niveau: innovaties worden vanuit Connectr direct getest en in de praktijk gebracht, en kunnen van daaruit groeien. Met behulp van lab- en bedrijfsruimtes, shared facilities en innovatieprogramma’s.