18 januari 2022

15:00 - 15:05

Opening
Dagvoorzitter Henry Lootens| Stichting Gelijkspanning Nederland geeft een toelichting op het belang van co-creatie en het verbinden van netwerken. 

15:05 - 15:15

Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovaties. Een korte toelichting op verschillende subsidiemogelijkheden door Jasmijn Kleij | TKI Urban Energy.

15:15 - 15:55

Inspiratie.
Drie interessante voorbeelden van co-creatie 

Hoe kunnen we de DC-netten van tram en metro inzetten voor de energietransitie.
Pepijn van Willigenburg | Stichting Gelijkspanning Nederland vertelt over het project ‘TSDCE’, waarin men onderzoekt hoe tractienetten ingezet kunnen worden voor de distributie van elektriciteit in de gebouwde omgeving

Vormen slimme flexibiliteitsdiensten een alternatief voor verzwaring?
John Hodemaekers | Stedin gaat in op het project ‘GO-e’ waarbinnen rekentools en methodieken worden ontwikkeld waarmee regionale netbeheerders onderbouwd kunnen beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit ingezet kan worden om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Energy hubs: oplossing voor het behoud van een betrouwbaar energiesysteem – van idee tot realisatie. 
Haike van de Vegt | Firan
vertelt hoe we met de ontwikkeling van energy hubs optimaal gebruik maken van lokale duurzame energie en zorgen voor regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Goed georganiseerde energy hubs kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de netcongestie problematiek. Zo geven energy hubs een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

15:55 - 16:10

Matchmaking om aan de slag te gaan met deze co-creatie en opschaling.

Korte presentaties van verschillende bedrijven met samenwerkingsverzoeken voor concrete innovatieprojecten. 

16:10 - 16:15

Jeroen Herremans | Connectr 
Het is in no time 2030. De energie transitie heeft een schaalsprong nodig: dat vraagt om versneld toepassen. Connectr draagt daaraan bij door ondernemers, onderwijs en overheid te activeren op impact: tussen projecten, faciliteiten en financiering; tussen techniek en human capital.