18 januari 2022

13:00 - 13:30

Inloop, koffie & thee

13:30 - 13:35

Opening
Dagvoorzitter Maarten de Vries | TKI Urban Energy geeft een toelichting op het belang van co-creatie en het verbinden van netwerken. 

13:35 - 13:50

Welkom door gastheer  Jeroen Herremans | Connectr 
Het is in no time 2030. De energie transitie heeft een schaalsprong nodig: dat vraagt om versneld toepassen. Connectr draagt daaraan bij door ondernemers, onderwijs en overheid te activeren op impact: tussen projecten, faciliteiten en financiering; tussen techniek en human capital.

Lennard Nellestein | Connectr vertelt over de plannen en ambities van Connectr en wat al gerealiseerd is.  

13:50 - 14:30

Inspiratie.
Drie interessante voorbeelden van co-creatie 

Hoe kunnen we de DC-netten van tram en metro inzetten voor de energietransitie.
Pepijn van Willigenburg | Stichting Gelijkspanning Nederland vertelt over het project ‘TSDCE’, waarin men onderzoekt hoe tractienetten ingezet kunnen worden voor de distributie van elektriciteit in de gebouwde omgeving

Vormen slimme flexibiliteitsdiensten een alternatief voor verzwaring?
John Hodemaekers | Stedin gaat in op het project ‘GO-e’ waarbinnen rekentools en methodieken worden ontwikkeld waarmee regionale netbeheerders onderbouwd kunnen beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit ingezet kan worden om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Energy hubs: oplossing voor het behoud van een betrouwbaar energiesysteem – van idee tot realisatie. 
Haike van de Vegte, Firan
vertelt hoe we met de ontwikkeling van energy hubs optimaal gebruik maken van lokale duurzame energie en zorgen voor regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Goed georganiseerde energy hubs kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de netcongestie problematiek. Zo geven energy hubs een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

14:30 - 14:40

Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovaties. Een korte toelichting op verschillende subsidiemogelijkheden door Maarten de Vries | TKI Urban Energy.

14:40 - 15:10

Netwerkpauze 

15:10 - 16:00

Speeddates. Via korte gesprekken gaan we elkaar leren kennen.  

16:00 - 17:15

Rondleiding en workshops.
We krijgen een rondleiding op Industriepark Kleefse Waard (innovatielab en shared office) en gaan op bezoek bij de innovatoren: Zenon, Veolia, Venematech, Elaad en Elestor. Vervolgens gaan we in groepen uiteen en bespreken we de nieuwe kansen voor samenwerking. 

17:15 - 19:00

Netwerken met 'borrel & energieke bites'.