Mobiele opslagsystemen, dat geeft constructieve energie.

Het energienetwerk wordt steeds duurzamer en meer gedecentraliseerd. Industriële oplossingen voor energieopslag zijn een onvermijdelijke voorwaarde voor een goed functionerend en duurzaam elektriciteitsnetwerk. Het elektriciteitsverbruik stijgt en snelle on- of off grid oplossingen zijn gewenst.  Het verzwaren van het net vraagt echter om grote investeringen, leidt tot ingrijpende wijzigingen van de aanwezige infrastructuur en kost tijd. Zijn mobiele opslagsystemen hiervoor de  oplossing?  

Het antwoord is ja. De pieken van de elektriciteitsbehoefte kunnen we tijdelijk duurzaam, rendabel en snel oplossen door flexibele mobiele opslag.    

Op donderdag 15 april bespreken we de techniek en de praktische toepassing met klanten, netwerkbedrijven en leveranciers. Samen schetsen we het grote plaatje, reflecteren we op de uitdagingen en vertellen we hoe mobiele opslagsystemen:

  • Onze netinfrastructuur tijdelijk kunnen ontlasten
  • Onnodig verzwaring kan voorkomen
  • Zorgen voor betere afstemming van vraag en aanbod
  • Slimme energieplanningen mogelijk kunnen maken voor bouwbedrijven, netwerkbedrijven, gemeentes en de industrie om de tijdelijke vraag voor bouwplaatsen, netonderhoud, binnenvaart, festivals, kermissen en campings te faciliteren
  • Lagere operationele kosten en vermindering van CO₂-uitstoot

Doe mee, denk mee en praat mee, tijdens dit inspirerende webinar.

Met vriendelijke groet,
Dutch Power & Energy storage NL