15 april 2021

15:00 - 16:15

Opening en introductie door moderator Stefan Olsthoorn | Energy Storage NL

Vanuit drie casussen bespreken we de techniek en de praktische toepassing. Samen met klanten, netbeheerders en leveranciers schetsen we de uitdagingen en bespreken we de oplossingen. 

Welke rol speelt (mobiele) opslag binnen de kerntaken van de netbeheerder? Ton van Cuijk vanuit Enexis Netbeheer gaat in op de uitdagingen van de netbeheerder en hoe opslag hier een oplossing kan bieden. Vaak geeft dit kansen voor marktpartijen vanwege de sterk gereguleerde omgeving waar de netbeheerder in opereert.

Case 1: Extra energie voor trambaan in Utrecht
Vanwege een breuk van een voedingskabel bij de Regiotram in Utrecht is er behoefte aan een tijdelijke energievoorziening die zorgt voor extra energie op de bovenleiding. Door de ligging in de binnenstad moet de tijdelijke energievoorziening zo stil mogelijk zijn en voldoen aan strenge regels omtrent de uitstoot van stikstofoxiden (NOx).

Zuinige en schone stroomoplossing voor enorme piekvraag in binnenstad Utrecht. 
Noël Steentjes van Bredenoord vertelt hoe de variatie in energiebehoefte en het beperken van de uitstoot verholpen kan worden door de inzet van een combinatie van aggregaten en energieopslag in batterijen.  

Case 2: Schone energie op de Amsterdamse grachten
Voor de vervanging van een brug in het centrum van Amsterdam is er behoefte aan een tijdelijke energievoorziening die geen uitstoot en geluidsoverlast bezorgt, weinig ruimte inneemt en toch genoeg vermogen beschikbaar stelt aan de verschillende elektrische apparaten op de bouwplaats. Hijsen, slijpen, lassen en verwarmen moeten allemaal tegelijk, terwijl er maar een relatief kleine netaansluiting beschikbaar is.

Mobiele batterij in een ruimschuit voor eenvoudige schone energie
Peter Paul van Voorst van Skoon gaat in op de verschillende uitdagingen die tegelijkertijd worden aangepakt dankzij de drijvende batterij. Groot vermogen kan geleverd worden met deze oplossing die ook nog eens via water wordt aangevoerd, wat de kades ontlast en bijdraagt aan efficiënt ruimtegebruik. Door de kleine netaansluiting aan de batterij te verbinden, is er voldoende energie om wekenlang emissieloos op hoog vermogen te werken. Skoon zal verder ingaan op de verschillende beschikbare formaten oplossingen welke verkrijgbaar zijn via de online marktplaats voor schone mobiele energie.

Case 3: Tijdelijke netverzwaring voor seizoen recreatie in Maarn
EuroParcs Maarn heeft flink ingezet op volledig elektrische woningen. De bestaande elektrische infrastructuur is echter te licht. De besteltijden van zwaardere infrastructuur zijn te lang. Hoe lossen we dit op?  

Peakshaven op bestaand net als overbrugging Anna van Nunen van Greener vertelt over de emissievrije oplossing, zonder overlast en met maximale betrouwbaarheid, die geboden is aan Europarcs.

Greener heeft een inschatting gemaakt van het totale verbruik over de dag en wanneer en hoe hoog de piekvragen zijn. Bij onvoldoende informatie zet Greener eerst energiemeters in om deze indicatoren in kaart te brengen. 

Greener kwam tot de oplossing om twee batterijen (336kWh / 318kVA) als buffer in te zetten op twee 3x80A netaansluitingen in het park, totdat de grotere netaansluiting geleverd wordt. Greeners software zorgt ervoor dat de netaansluiting als setpoint dient voor de opname van energie door de batterij, en dat de batterij alle pieken daarboven levert. Tijdens het project monitort Greener alle stroomindicatoren – van power factor tot vermogenspieken en fase-onbalans – en adviseert of de batterijen nog nodig zijn en of een extra stroombron geplaatst moet worden.