Wie is de OR Kern?


Wie is de OR Kern?
Wij zijn de OR Kern, dé ondernemingsraad van het Kerndepartement van SZW. We bestaan uit 13 leden en houden ons bezig met alle reorganisaties van het Kerndepartement. Kortom: gaat er iets veranderen wat effect heeft op jouw werk of dat van onze collega’s? Dan worden wij meegenomen in de stappen van zo’n traject.

We organiseren achterbanbijeenkomsten, hebben diverse werkgroepen, doen kleinschalig onderzoek en gaan daarna het gesprek aan met de bestuurder.

Tijdens ons werk als OR-lid houden we ons bezig met de stand van zaken van de lopende reorganisatie trajecten, discussiëren we over belangrijke zaken die binnen het Kerndepartement spelen en brainstormen we over van alles en nog wat, met als doel: het zo optimaal mogelijk laten functioneren van onze organisatie, waar een goede balans is tussen medewerkers- en organisatiebelang.


Van link naar rechts en van boven naar beden: Sara, Marjon, Bert, Sebastiaan, Mea, Annemieke, Esmee, Ilhan, Geert, Jolanda, Masso, Anne, Jappe en Johan.