Welkom

Het OncoCare Centrum in Lisse organiseert het 1e symposium

“Multidisciplinaire zorg in de 1e lijn”

Het symposium staat in het teken van het organiseren van samenwerking tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg rondom de oncologie cliënt. Gespecialiseerde oncologische zorg dicht bij huis van de cliënt.

We weten allemaal dat een multidisciplinaire samenwerking bijdraagt aan het optimaliseren van de behandeling van patiënten. Maar hoe organiseer je zoiets? Wie heeft welke rol en wat verwachten we van elkaar? En misschien nog wel de belangrijkste vraag, hoe kunnen we samen de patiënt nou het beste begeleiden in zijn ziekteproces? Op al deze vragen hopen we antwoord te geven.

Voor het symposium is accreditatie aangevraagd bij ABAN, ADAP, NVO, V&VN

Voor de doelgroep KNGF en Keurmerk zal er een bewijs van deelname worden afgegeven.

Verpleegkundigen via Kwaliteitsregister V&VN - 4 punten
Oncologieverpleegkundigen via Kwaliteitsregister V&VN - 4 punten 
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) - 3 punten 
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - 3 punten 
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)- 3 punten 
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) - 3 punten 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) - 3 punten 
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) - 3 punten 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) - 3 punten 
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)- 3 punten 

Diëtisten (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) - 3,5 punten 
Ergotherapeuten, ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)- 3,5 punten 
Psychologen via NIP-Eerstelijnspsychologie NIP- 3 punten 

Fysiotherapeuten via bewijs van deelname voor KNGF en Keurmerk

Apothekers via bewijs van deelname

Praktijkondersteuners via NVvPO via bewijs van deelname

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren