10 juni 2021

16:45 - 17:00

Ontvangst en registratie

17:00 - 17:15

Opening

17:15 - 18:00

dhr. Jacco Bouwes – Verpleegkundige en Psycho-oncologisch therapeut

18:00 - 18:45

Mw. Marcia de Groot -  coördinator Adamas Inloophuis over Positieve gezondheid

18:45 - 19:15

Pauze (inclusief eten)

19:15 - 20:00

Dr. Aart Beeker - Internist hemato-oncoloog, Spaarne Gasthuis, Samenwerking
multidisciplinaire zorg vanuit het ziekenhuis naar de 1e lijn

20:00 - 20:45

Carolien Molenaar, MSc. – Oncologie fysiotherapeut OncoCare centrum, het zorgpad         
van de oncologische cliënt binnen het OncoCare Centrum.

20:45

Afsluiting

maak kennis met joakim
 maak kennis met joakim