ma 14 februari 2022

19:25 - 19:30

Inloggen

19:30 - 19:35

Welkom door NLcoach

19:35 - 19:40

Introductie tot thema feedback en korte opbouw van de sessie 
Karlien Hunnersen

19:40 - 20:50

- Theorie van feedback & rol in de sport (wat is het, wat is het niet, waarom & waarde)
- Feedback op de juiste manier inzetten & concrete toepassingsmogelijkheden bij individuele sporters en teams
- Delen en bespreken van praktijkervaringen

20:50 - 21:00

Laatste vragen en terugkoppeling

21:00

Einde sessie