A Healthy Mind is a Healthy Life

Bijeenkomst van Satelliet Mentale Gezondheid

In de stad dragen vele partijen bij aan het vergroten van de mentale weerbaarheid van Rotterdammers. Er zijn mooie initiatieven ontstaan die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Ter inspiratie, kennisuitwisseling en om als platform te fungeren voor netwerken en samenwerkingsinitiatieven, organiseert de Satelliet Mentale Gezondheid een bijeenkomst over prestatiedruk. Graag nodigen wij u hiervoor uit op locatie in Rotterdam!

Zoals iedereen merkt, blijkt ook uit cijfers dat het aantal klachten over mentale gezondheid is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren (CBS 2021). Zo hebben mensen relatief vaker last van gevoel van eenzaamheid, angstgevoelens, somberheid of stress wat kan leiden tot een slechte geestelijke gezondheid of lichamelijke klachten en pijn.

Een doelgroep die er uitspringt zijn de jongeren. 1 op de 3 ervaart prestatiedruk, maar tegelijk ontbreekt het ze aan kennis om deze problemen het hoofd te bieden.Binnen de Satelliet Mentale Gezondheid zetten we gezamenlijk in op het versterken van de mentale weerbaarheid.

Wat is het belang van mentale gezondheid? Welke factoren hebben invloed op onze geestelijke gezondheid? En hoe kunnen we onze mentale gezondheid bevorderen? Tijdens de bijeenkomst A Healthy Mind is a Healthy Life op vrijdag 13 mei, georganiseerd door de satelliet Mentale Gezondheid van Gezond010, gaan we hier dieper op in.

Keynote speakers zijn Jeroen van Baar, onderzoeker in de psychologie en schrijver van het boek "Prestatiegeneratie" en Sanne Kooiman & Tom Kooiman van Stichting SCHERP. Stichting SCHERP maakt documentaires, campagnes en organiseert evenementen over maatschappelijke thema’s rondom jongeren tussen de 15-25 jaar.