Gezond010 

Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, van elkaar te leren en samen te werken, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Zo worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld of uitgevoerd en ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.

 

Satelliet Mentale Gezondheid

Het uitgangspunt binnen de satelliet ‘Mentaal gezond’ is dat geen enkele Rotterdammer langdurig hoeft uit te vallen of aan de kant hoeft te staan door mentale problemen. Daarom delen we kennis over het vergroten van weerbaarheid, het openstaan voor ontwikkeling, het omgaan met teleurstellingen, angst en somberheid en het leven als zinvol ervaren. 

Aangesloten partijen: o.a. Avant Sanare, Indigo, Mano, Gezonde Leefstijl Company, Samergo, Ga voor Gezond, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, GrowWizzKid, Gezond op Zuid, Het Witte Bos/Alles Goed, De Rotterdamse Kamer van Verenigingen, Maskerclass, Erasmus Universiteit Rotterdam, LEFV, FYNDER/ SURVIVALLAB010, Hogeschool Rotterdam