04 oktober 2023

15:30

Inloop

16:00

Welkomstwoord door wethouder Versnel

16:10

Keynote speaker Sabine Dobbe Veldkamp

16:30

Introductie RAP en Q&A Steunpunt RAP

17:00

Netwerkborrel met mogelijkheid tot consultatie Steunpunt RAP