Regiobijeenkomsten-Noord

Meaning Work in EFT (deel 1)

woensdag 26 juni 2024

19.30 uur - 21.30 uur

 

In Emotion Focused Therapy (EFT) wordt gewerkt met verschillende procestaken bij specifieke signalen van geblokkeerd proces (markers), zoals het werken met stoelen.

EFT heeft ook een meer existentiële taak 'meaning re-creation' die kan worden ingezet bij de marker 'meaning protest': Als een cliënt iets traumatisch of pijnlijks heeft meegemaakt dat ook het effect heeft van een existentiële schok en een sterk protest, gaan we ervan uit dat er een 'broken cherished belief' is, een gekoesterde en vaak impliciete overtuiging over jezelf, de ander en/of de wereld die aan diggelen ligt, waardoor je de betekenis en zingeving en je kompas in de wereld kwijt bent.

 

De bijeenkomst op woensdag 26 juni is het eerste deel van ‘Meaning Work in EFT’ waarin Renate Geuzinge allereerst kort iets meer achtergrondtheorie geeft over deze EFT-taak. Vervolgens gaan we met elkaar, in subgroepjes, aan de slag met het identificeren en expliciteren (o.a. met behulp van focusing) van de gekoesterde overtuiging. We hopen dat we de nieuwe inzichten kunnen meenemen in de praktijk en deze vaardigheden verder kunnen uitbouwen.

 

Meaning Work in EFT (deel 2)

woensdag 9 oktober 2024

19.30 uur - 21.30 uur

 

In het tweede deel, op woensdag 9 oktober, gaan we hiermee verder onder begeleiding van Juliette Becking, expert in EFT. Er is ruimte om opnieuw met elkaar te oefenen en de ervaringen die in de tussenliggende periode in de praktijk zijn opgedaan aan Juliette voor te leggen. Je ontvangt hiervoor tegen die tijd een uitnodiging.

 

Ter voorbereiding op beide bijeenkomsten moedigen we je aan om het TPeP artikel ‘Het hercreëren van betekenis in EFT’ te lezen in het komende nummer (2024-2) dat begin mei zal verschijnen www.tpep.nl

 

 

Locatie: gebouw Forte GGZ, Van Swietenlaan 7, 9728 NX Groningen; parkeren van auto/fiets kan gratis naast het gebouw; bushalte Martiniziekenhuis-Zuid is op 2 min. loopafstand. 

 

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren