18 maart 2024

14:30

Ontvangst met koffie/thee

15:00

Opening, update aanpak netcongestie 

16:00

Deelsessies 
 

1. De nieuwe standaard aansluitwijze voor nieuwbouw/laagbouw

2. Wat kunnen we doen om de afkeur schouw te verminderen?

3. Onderwerp, voortkomend uit de online vragenlijst 

17:30

Stamppotbuffet en netwerkmoment 

18:30

Einde bijeenkomst