Samen werken aan onderwijskwaliteit

 Curriculum, leren leren en taal 

 

Op 23 februari vinden de Openbare lessen plaats van Dominique Sluijsmans (lector Integrale curriculumontwikkeling), Patrick Sins (lector Leren) en Jacqueline van Kruiningen (lector Taalbewust hoger onderwijs). Voor medewerkers van Hogeschool Rotterdam worden er voorafgaand workshops georganiseerd door de expertisekringen

 

Tijdens de studiemiddag Samen werken aan onderwijskwaliteit, vinden drie openbare lessen plaats. Dominique Sluijsmans is als eerste aan de beurt, met haar lectorale rede getiteld "Het versterken van het curriculair denken en werken binnen Hogeschool Rotterdam: de kracht van samenhang en verbinding". Curriculumkwaliteit is voorwaardelijk om studenten op te leiden en te begeleiden naar een startkwalificatie van waarde. De vraag die in de openbare les centraal zal staan is hoe het curriculaire denken en werken van opleidingsteams binnen Hogeschool Rotterdam kan worden versterkt en welke rol het lectoraat zal innemen. 

Daarna neemt Patrick Sins het woord, met zijn lectorale rede "Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf – maar hoe dan wel?" In deze openbare les werkt Patrick toe naar de onderzoeksagenda van zijn lectoraat, waarbij de aan het lectoraat verbonden expertisekring zichzelf één doel stelt: leraren en opleiders op basis van inzichten uit onderwijsonderzoek – evidence-informed dus – toe te rusten om hun leerlingen of studenten effectief te ondersteunen bij het ontwikkelen en activeren van zelfregulerend leren.  

Jacqueline van Kruiningen sluit af met haar lectorale rede "In verband met taal. Naar een gedeelde kennisbasis over taalbewust hoger onderwijs". In deze openbare les stelt zij de vraag wat de talige uitdagingen zijn voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, en wat docenten en docententeams nodig hebben om hun studenten te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot taalcompetente hbo-professional. 

Meer over de openbare lessen >


Livestream 

De openbare lessen worden gehouden in het Bibliotheektheater, Hoogstraat 110 Rotterdam. U kunt de openbare lessen ook via een livestream volgen.