Scherp stellen op dyslexie

een congres van de Stichting Dyslexie Nederland
 

Datum: Vrijdag 14 april 2023, van 9.30-17.00
Locatie: Buitenplaats Kameryck; Oortjespad 3 te Kamerik

Dit congres is geaccrediteerd door NIP en NVO.
Gratis shuttlebusjes zullen rijden tussen Station Woerden en Buitenplaats Kameryck. Graag aanmelden voor de shuttlebusjes via congres@uva.nl of via het aanmeldformulier.
 

Ernstige problemen met lezen en spellen gaan vaak samen met andere problematiek. Met de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol PDDB 3.0 zullen kinderen met meer complexe problematiek aangemeld worden voor de dyslexiezorg. Comorbide problemen kunnen het zicht op de herkomst van de problemen met lezen en spellen bemoeilijken en daarmee het zicht op diagnostiek en behandeling. In deze conferentie leggen we de nadruk op het belang van klinisch redeneren bij diagnostiek en behandeling. Wat doe je als de criteria en de persoon niet naadloos op elkaar aansluiten? Daar gaan we na vier korte inleidingen, met elkaar over praten.  


De dag begint plenair met de inleidingen over comorbiditeit en over klinisch redeneren. In de middag worden workshops gehouden waarin gezamenlijk gevallen worden besproken met een vermoeden van dyslexie in combinatie met o.a. meertaligheid, LVB, rekenen en sociaal emotionele problematiek. Bij de bespreking van gevallen staat het klinisch redeneren voorop.

 

Accreditatie

Voor de herregistratie ontvangen professionals 4 punten.

Voor een eerste registratie voor mensen die nog in opleiding zijn, zijn de punten onderverdeeld in;

  • Opleiding - behandeling: 1 punt
  • Opleiding - diagnostiek; 1 punt


Dit congres wordt georganiseerd met medewerking van o.a. Prof. Elise de Bree (UU), Dr. Tijs Kleemans, Prof. Peter de Jong (UvA) en Drs. Ellen Loykens (Molendrift).

 

 

Week van de dyslexie: 'Ik wil mijn dyslectische brein niet inruilen'