Wat leuk dat u een duurzame gebiedsontwikkeling wilt inzenden voor de SKG Award 2022! Door hieronder enkele basisgegevens in te vullen meldt u zich automatisch aan en ontvangt u een bevestiging. Na aanmelding sturen wij u een pdf formulier om de gevraagde informatie over uw duurzame gebiedsontwikkeling in te vullen. Deze dient u voor de deadline van 21 januari terug te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl

Voorwaarden inzending voor de SKG Award 2022

  1. Er is sprake van een gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat er: a) een aantoonbare vorm van samenwerking is tussen meerdere partijen, waarmee zij b) in een ruimtelijk samenhangend gebied c) verschillende publieke, private en/of maatschappelijke functies en deen combinatie van vastgoed met openbare ruimte, infrastructuur, water, groen en/of (sociale) voorzieningen realiseren. (Enkel kavelontwikkeling of monofunctionele vastgoed(her)ontwikkeling is dus geen gebiedsontwikkeling).
  2. De gebiedsontwikkeling bevindt zich in de uitvoeringsfase; het initiatief is dus al (deels) in aanbouw, alleen planvorming is niet genoeg.
  3. De ontstane samenwerking heeft tot een gezamenlijke inzet van geld of andere middelen geleid, zoals de inzet van menskracht of eigendommen, of van vernieuwende technologie, (beleids)instrumenten of innovatieve kennis.
  4. De prestatie baseert zich op een duurzame,  integrale visie, gericht op de lange termijn (>10 jaar).
  5. De gebiedsontwikkeling heeft niet eerder meegedongen naar een SKG Award.