Stagevoorwaarden CMD & CMGT


Communication and Multimedia Design (CMD) – Design
Creative Media and Game Technologies (CMGT) – Development

De opleidingen van Creative Technologies richten zich op interactieve producten en diensten die het gebruikersgemak optimaliseren of verbeteren. Studenten leren bij beide opleidingen om te werken vanuit de belangen van gebruikers en opdrachtgevers.

CMD of CMGT
Daar waar de CMD-er de focus legt op de beleving van de gebruiker door middel van design, focust de CMGT-er zich op de technische functionaliteit binnen zowel back – als front-end. Beiden zijn bezig met de optimale digitale oplossing waarbij ze niet alleen maken en uitvoeren maar ook aandacht besteden aan onderzoek, concept en ontwerp. Het verschil bij de opleidingen ligt met name in de focus op design-oplossingen bij CMD en op development-oplossingen bij CMGT.

Stage
De student gaat op zoek naar de ideale omgeving waar hij/zij het best kan ontwikkelen als designer of developer. De student kan terecht bij een digitaal ontwerpbureau maar ook bij bedrijven en organisaties met een ontwerpafdeling voor digitale producten. Tijdens stage kan de student zich specialiseren of juist breder oriënteren.

Wij vragen om relevante expertise/vakkennis en beroepsproducten/diensten zodat de student de juiste vakgerichte begeleiding en opdrachten kan krijgen. De onderstaande richtlijnen zijn daarom van belang.

Uw bedrijf:

 • verzorgt design en/of development van interactieve producten
 • heeft minimaal een designer en/of developer in dienst met expertise op het gebied van interactieve producten
 • zorgt voor goede inhoudelijke- en procesbegeleiding; de designer en/of developer kan aan de stagiair gekoppeld worden voor wekelijkse voortgangsgesprekken, feedback en sturing
 • kan de student opdrachten geven die aansluiten bij zijn/haar stageplan en ontwikkelingsdoelen
 • bestaat uit een team van relevante functies m.b.t. het ontwerpproces; de stagiair kan hierbij bij voorkeur multidisciplinair samenwerken
 • ontwerpt gebruikersgericht d.w.z. producten die voor een doelgroep worden ontworpen
 • laat de stagiair deel uitmaken van het creatieve ontwerpproces
 • heeft meerdere externe opdrachtgevers zodat de student het ontwerpproces diverse keren kan doorlopen
 • geeft de stagiair de kans om contactmomenten met opdrachtgevers te hebben
 • kan de stagiair voorzien van de benodigde programma’s en toegang tot benodigde gegevens
 • kan opdrachten aanbieden die aansluiten bij de opleidingscompetenties


De stageperiode in het 3e studiejaar loopt van 5 september 2022 tot en met 28 januari 2023. Studenten kunnen 4 tot 5 dagen per week stagelopen.

Voor vragen over stage kunt u contact opnemen met:
Myrthe Polak, stagecoördinator CMD - CMGT
Telefoonnummer 010-794 6513 of e-mailadres: m.j.polak@hr.nl