Aanmeldformulier Workshops

Onze volgende campus-brede studiedag organiseren we op 19 september 2023. Deze studiedag staat in het teken van ‘De kracht van verbinding', pedagogisch en didactisch handelen in onze welkome school. We maken er weer een feestje van met een heel interessant ochtendprogramma, met keuze voor zowel onderwijsgevend als onderwijsondersteunend personeel (OOP). In de middag maak je de transfer naar je eigen school en we zien elkaar dan weer om 16.15 uur in het Techniek Innovatie Huis voor de plenaire afsluiting.

Om te zorgen dat eenieder aan de voor hem of haar best passende workshop kan deelnemen, vragen we je om kenbaar te maken of je dagelijks primair met studenten werkt. Nadat je het voor jou geldende antwoord hebt aangevinkt, zie je de workshops die voor jou het beste van toepassing zijn. Vervolgens maak je een keuze welke workshop je wilt volgen.

Let op: er is per workshop een maximum aan het aantal deelnemers gesteld. Dus maak snel je keuze, want vol is vol!

Aanmelden kan tot uiterlijk 11 september aanstaande!

Inschrijvingsbeoordeling: Alle inschrijvingen voor onze workshops worden zorgvuldig bekeken en beoordeeld door onze werkgroep. Dit proces is ontworpen om ervoor te zorgen dat elke deelnemer wordt ingeschreven in een workshop die het beste aansluit bij hun functie, vaardigheden, kennisniveau en interesses.

Maak hieronder de keuze of je (volgens je functieomschrijving) wel of niet dagelijks primair met studenten werkt:

Nadat je hebt aangevinkt of je wel of niet primair met studenten werkt, kun je de beschrijving van de betreffende workshops lezen. Vervolgens maak je je keuze bekend door hieronder de workshop die jij wilt volgen te selecteren. Ook kun je aangeven of je meedoet met onze knallende early bird activiteit. En vergeet niet aan te geven welke lunch optie je voorkeur heeft.

1. Creatief denken

Stormpunt
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

In deze workshop brengen we een verdieping aan op de theorie van creative problem solving. Je leert werken met superorganisaties en gaat aan de slag met een mini vraagstuk waardoor je ervaart hoe brainstormen écht effectief kan. Je verlaat de workshop niet alleen met nieuwe werkvormen en inspiratie, maar ook met vernieuwende ideeën aan de hand van een eigen vraagstuk.  Voor creatieve geesten en voor iedereen die op een creatieve en innovatieve manier ‘problemen’ wil benaderen!

2. Didactisch Coachen


Leerlust – Janet van Mil
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

Wil je jouw studenten op een coachende manier begeleiden? Door didactisch te coachen bereik je de student écht en kun je invloed uitoefenen op de motivatie en ontwikkeling van de student. Bij didactisch coachen gaat het om de balans tussen de juiste vragen stellen, feedback geven en af en toe een aanwijzing (Lia Voerman, didactisch coachen). Als didactisch coach ligt de focus op het leerproces van de student. Je stelt verdiepende vragen en helpt de student te reflecteren. Het doel is dat de student uiteindelijk zijn eigen leerproces kan sturen, oftewel zelfregulerend is (Martie Slooter, zes rollen van de leraar). Wil je actief aan de slag en concrete handvatten krijgen die jou helpen bij het versterken van je rol als didactisch coach? Meld je dan aan voor de workshop Didactisch Coachen!  

In deze activerende workshop worden praktijkoefeningen, samenwerkend leren en theorie (didactisch coachen, zesde rol van de leraar en intrinsieke motivatie volgens zelfdeterminatietheorie) afgewisseld. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en praktijksituaties. Na de workshop heb je handvatten om de volgende dag al toe te passen. 

3. Sterk voor de klas

DDACT - Deniz Dogan
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

“Hoezo petje af, wat maakt het uit!? Ik let toch op?” “Ik ga dat niet opruimen, het is niet mijn rommel.” “Ik kan er toch ook niets aan doen dat ik te laat ben!?” “Er mag hier ook nooit wat, het lijkt wel een gevangenis!” 

ledere onderwijsprofessional heeft weleens te maken met lastig gedrag van studenten. Het doel is om de situatie te de-escaleren, maar hoe doe je dat? Begrip tonen? Negeren? Of juist begrenzen? En wanneer is welke vaardigheid handig om in te zetten? 

Tijdens deze workshop neemt Deniz Dogan van DDACT Training & Advies je mee in de wereld van ‘lastig gedrag’. Welke vormen van weerstand zijn er? Wat is emotie? Wat is agressie? Wat is het verschil tussen boosheid en agressie? Dit onderscheid goed leren zorgt ervoor dat onderwijsprofessionals de kans hebben om vroegtijdig effectief te handelen, zodat de spanning niet verder oploopt dan nodig. Preventie en effectiviteit begint met het loskomen van alle persoonlijke grenzen en te schakelen naar de professionele grens vanuit een gedeelde pedagogische visie als onderwijsprofessional. Op deze manier wordt er ook eenduidiger gereageerd vanuit het team. Het wordt een dynamische workshop met animaties, vertaling van theorie naar herkenbaar gedrag van studenten en interactieve werkvormen. 

4. Doeltreffend werken met projecten met behulp van didactisch coachen

Onderwijsarena – Michelle Vuijk-Snelleman
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

Als je samen de omslag maakt naar werken met grotere, contextrijke opdrachten op een meer projectmatige manier, dan verandert de begeleidingsbehoefte. Het wordt nog belangrijker om op ieder moment in het proces te weten waar de student staat ten opzichte van waar hij/zij heen wil en om samen te kunnen bepalen hoe de student daar gaat komen.  

Door formatief te werken met studenten kun je bereiken dat zij hogere leerresultaten behalen en dat ze meer zelfstandigheid ontwikkelen, waardoor ze zich vaak goed voelen. Tijdens deze workshop werken we met een duidelijke strategieën set gericht op werken met leerdoelen en succescriteria, het leren zichtbaar maken en het geven en organiseren van feedback gericht op meer en verder leren. Didactisch coachen is een onderdeel binnen deze strategieën, een bewezen effectieve aanpak die gericht is op het behalen van leeruitkomsten. 

5. Samenwerken met bedrijven in de praktijk

Bedrijf in de Klas – Martha Hoebens
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

Om in je onderwijs de bedrijfspraktijk centraal te zetten, moet je weten wat bedrijven doen én hoe je dat vertaalt naar lesmateriaal en projecten. In deze workshop leer je hoe je met een concreet stappenplan vanuit vraagstukken bij een bedrijf opdrachten formuleert voor studenten die passen binnen jouw vak en bij de opleiding. Zo heb je altijd handvatten om de bedrijfspraktijk te vertalen naar jouw studenten.  

De training wordt gegeven door Martha Hoebens en een collega. Martha Hoebens begeleidt vanuit Bedrijf in de Klas al bijna 10 jaar docenten en bedrijven om makkelijker samen te werken. Hiervoor ontwikkelt Bedrijf in de Klas zelf lesmateriaal in opdracht om ontwikkelingen van bedrijven in de klas te brengen. Daarnaast hebben zij (online) trainingen voor zowel docenten als bedrijven en ontwerpen zij tools om makkelijker de vertaling ‘van Bedrijf tot Opdracht’ te maken en om sneller ‘Bedrijven in Beeld’ te krijgen.  

6. Van leerdoel naar leervideo

TIH - Timothy Meurink
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

Ontdek de kracht van Blended Learning in het onderwijs tijdens deze dynamische workshop! Speciaal ontworpen voor docenten, neemt deze hands-on ervaring je in ongeveer 60 minuten mee door de essentiële basisprincipes. Betreed onze inspirerende Blended Learning Video Studio en leer hoe je boeiende blended leermiddelen ontwerpt en creëert. Grijp deze kans om je onderwijs naar een hoger niveau te tillen!

7. Intrinsieke motivatie als kracht, praktische tips en inspiratie BOKS, Psycho-fysieke interventies in het mbo

Ontspannen Kracht - Harm Visser
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

Tijdens deze workshop krijg je de kans een aantal BOKS interventies te ervaren. BOKS is een psychofysieke training die werknemersvaardigheden en sociale skills versterkt en rust op vier pijlers: Bewegen, Ontspannen, Keuzes maken en Sociaal functioneren. Door de kracht van boksen en de ontspanning van mindfulness is dit een energieke, laagdrempelige, prikkelende workshop met plezier en contact. Inspanning en beweging worden op een natuurlijke manier afgewisseld met ontspanning, theorie en reflectie. Het programma focust niet zozeer op presteren, maar vooral op ervaren, samenwerken en verbinden. Een aantal oefeningen kan na de workshop direct in de dagelijkse praktijk op school worden ingezet.

8. Slim leren met de kracht van tekenen

STUDIO LEFF - Bianca Berndsen
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

Een van meest gehoorde opmerkingen bij de start van deze workshop is “maar ik kan helemaal niet tekenen”..en nee, voor deze workshop hoef je helemaal niet te kúnnen tekenen! Ik leer namelijk iedereen binnen 3 minuten hoe je snel en makkelijk kan tekenen. IEDEREEN! Met mijn ervaring binnen onderwijs en bedrijfsleven geef ik al 5 jaar TEKENworkshops van leerling tot directeur. 

 

Wat er in deze workshop aan bod komt is:
o de basisvormen van àlle tekeningen
o hoe teken je snel en makkelijk
o hoe zet je jouw gedachten om in tekeningen
o wat zijn handige handvatten als je niet weet hoe iets er precies uitziet
 

Met mijn achtergrond binnen onderwijs met een passie voor tekenen, ben ik inmiddels al 5 jaar een tekenaar met passie voor onderwijs. Ik geloof in de kracht van tekenen als verlenging van communicatie en leren. Waar beperking van tekst plaats krijgt, kan tekenen een hele mooie aanvulling zijn.

9. De docent als AI trainer

Learningtour - Serge de Beer
Doelgroep: onderwijsgevend personeel

Net als onderwijsprofessionals heeft onze nieuwe collega "AI" training nodig. Van oudsher een taak die wordt uitgevoerd door ontwikkelaars, maar de tijden veranderen. Om AI effectief in te zetten binnen de school, zal er ook kennis moeten zijn over bijvoorbeeld de inhoud van leermateriaal, domeinkennis van het vakgebied en specifieke vaardigheden. Docenten (en andere medewerkers) kunnen AI zo trainen en sturen, dat het echt waardevol wordt om toe te passen in het onderwijs. In deze workshop gaan we daar op een toegankelijke manier praktisch mee aan de slag. Neem je laptop dus mee! 

10. Up to date in MS Office

Onderwijsacademie
Doelgroep: onderwijsondersteunend personeel

Je werkt al een tijdje met MS Office 365. Tijdens deze praktische workshop hoor je de laatste ontwikkelingen van de functionaliteiten van MS Office 365. Hoe hangen de verschillende onderdelen ook alweer samen. Wanneer gebruik je welke? En het mooie van werken in de Cloud is dat je gelijktijdig met je collega’s aan een document kunt werken. Heb je een device tot jouw beschikking? Neem deze dan mee naar deze workshop! 

Na het volgen van deze workshop weet jij:  

· Hoe je MS Office 365 nog beter kan gebruiken in je dagelijkse werk;  

· Hoe je slimmigheden inzet van bekende programma’s als Word, PowerPoint Excel en Teams;  

· Hoe je optimaal werkt in de cloud;  

· Hoe je bestanden deelt en bewerkt;  

· Hoe je efficiënter (samen) werkt. 

11. Persoonlijk leiderschap

Onderwijsacademie
Doelgroep: onderwijsondersteunend personeel

Je denkt na over het vervolg van je loopbaan. Misschien denk je er over na om door te groeien naar een andere (leidinggevende) functie. Een belangrijke fase voor jezelf en voor jouw school: het gaat immers om keuzes die veel invloed kunnen hebben op de toekomst. Na het volgen van deze workshop weet jij:  

· Wat jij echt belangrijk vindt in je leven en op het werk;  

· Wat de relatie is tussen hoe je je voelt en het werk wat je doet;  

· Hoe je meer plezier in je werk kunt creëren;  

· Hoe je in je kracht kan komen na een negatieve ervaring (op het werk);  

· Hoe je meer focus in je hoofd kan creëren en wat de focus je kan opleveren (op het werk);  

· Hoe jij wil dat jouw toekomstige ik eruitziet. 

12. Vitaliteit op het werk

Onderwijsacademie
Doelgroep: onderwijsondersteunend personeel

In deze workshop ga je aan de slag met behulp van praktische oefeningen om jouw eigen energiebalans en stressfactoren in kaart te brengen. Ook krijg je handvatten om hier effectief mee om te gaan. Je krijgt inzicht in hoe jij jouw energie beter kunt managen en hoe je werk kunt afsluiten om thuis weer op te laden.  

Na het volgen van deze workshop weet jij:  

· Hoe je lichamelijk en geestelijk in balans kan komen;  

· Hoe je je mindset gebruikt om in balans te komen;  

· Hoe je met praktische handvatten vitaliteit zelf toe kan passen;  

· Hoe je weer overzicht en focus kan creëren;  

· Heb je praktische tips hoe je je energie verhoogt (ook na 15:00 uur). 

 

Early Bird boksen

We starten de studiedag al om 08:15 uur met een actieve boks sessie met Harm Visser van Ontspannen Kracht! Dus begin je dag goed en vol energie en doe gezellig mee. Je kan hieraan in gewone kleding deelnemen!

Wil je meedoen? Geef dat hieronder even aan, dan houden we er rekening mee!

Lunch opties

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren