13 oktober 2022

09:30 - 10:00

Registratie en inloop

10:00 - 10:30

Opening door dagvoorzitter Rob Velders

10:30 - 11:00

Presentatie: Leren van fouten (Paul Hoogerkamp, Mecid)

11:00 - 11:30

Presentatie: Naar samen in verbinding (Robert Smits en Liesbeth Kroon, Nederlandse Arbeidsinspectie)

11:30 - 11:45

Korte pauze

11:45 - 12:15

Presentatie: Ontwikkelingen in beleid (Marcel Wilders, beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken)

12:15 - 13:15

Netwerklunch

13:15 - 13:30

Toelichting op het middagprogramma door dagvoorzitter Rob Velders

13:30 - 14:00

Presentatie: Transparantie in de praktijk (Bas van Gruijthuijsen en Wouter Riel, Aboma)

14:00 - 14:45

Workshop 'In gesprek'

14:45 - 15:00

Korte pauze

15:00 - 15:30

Afsluitend programma door dagvoorzitter Rob Velders en Nederlandse Arbeidsinspectie

15:30 - 16:30

Netwerkborrel