De werkgroep Focusing presenteert het webinar

'Een nieuwe kijk op trauma en verslaving'

met Jan Winhall

dinsdag 13 juni 2023

19.30-21.00 uur - online

voertaal Engels


Trauma en verslaving worden veelal benaderd en behandeld vanuit een pathologisch paradigma. De Canadese psychotherapeut Jan Winhall kiest, op basis van haar 40-jarige ervaring, een radicaal andere benadering, niet gericht op pathologie maar juist op de kracht en wijsheid van het lichaam. Verslaving en andere trauma-responsen beziet zij als adaptieve copingstrategieën om het autonome zenuwstelsel tot kalmte te brengen, hoewel schadelijk voor de lange termijn, helpend voor de korte termijn. Jan combineert de visie en toepassingen van de polyvagaal therapie (neuroceptie) en focusing (interoceptie) in een nieuw model voor de benadering van cliënten met trauma en verslavingsproblematiek. Een model in twee versies, een meer toegankelijk, inzichtelijk en gebruiksvriendelijk model voor cliënten en een meerlagig model voor (psycho)therapeuten.

Het model is beschreven in 'Treating Trauma and Addiction with the Felt Sense Polyvagal Model', Routledge 2021.

In dit webinar geeft Jan een inleiding op haar boek en op de daarin beschreven, niet veroordelende, bottom-up benadering van trauma en verslaving. Zij biedt handvatten om het autonome zenuwstelsel te reguleren in een veilige verbinding met het zelf en met anderen. De inzichten zijn toepasbaar op diverse terreinen.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren