Werkgroep Focusing


De werkgroep Focusing van de VPeP spant zich in om, in samenwerking met het bestuur van de VPeP het focussen meer onder de aandacht te brengen in het psychotherapeutisch werken als onderdeel van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.

De basisvariabelen zoals Rogers deze heeft geformuleerd zijn uitgangspunt van deze sub-richting van het persoonsgericht experiëntieel gedachtegoed.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met het aanbod en kwaliteit van scholing. Een van de doelstellingen van de werkgroep is het ontwikkelen van een opleidingsroute naar het lidmaatschap van de VPeP via een focusing-route. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het bevorderen van kennis, theorieën en onderzoek en het faciliteren en organiseren van bijeenkomsten en scholingsmogelijkheden waarvan dit webinar een eerste aftrap is.

Werkgroep Focusing:

Nini Swildens-de Graaff
Kim Tulfer
Coriene ten Kate
Caroline Nocera
Aaffien de Vries

Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze werkgroep dan kun je contact opnemen met Caroline Nocera via carolinenocera@vpep.nl.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren