VSC-directeurendiner 2023

donderdag 25 mei 2023, Sonnenborgh museum en sterrenwacht, Utrecht

 

Zij aan zij vooruit!

 

Vieren en smeden

Het jaarlijkse diner staat in het teken van samenwerking binnen en door onze sector, met VSC-leden als energieke en gemotiveerde partners en welwillende peers. Enerzijds vieren we de talloze samenwerkingen tussen onze leden en maken we de succesvolle bestaande samenwerkingen zichtbaar voor elkaar. Anderzijds focussen we op de toekomst en gaan we in gesprek over de thema's die ons bezig houden en verkennen we de mogelijkheden waarop wij in de nabije toekomst nog meer kunnen gaan samenwerken.

Mogelijkheden en prioriteiten

Met ons meerjarenbeleidsplan 2021-2025 in het achterhoofd en rekening houdend met maatschappelijke veranderingen en de postcorona-situatie kijken we vooruit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan thema's en activiteiten gerelateerd aan het 'podium voor de wetenschap', diversiteit & inclusie, duurzaamheid & klimaat, educatie & talentontwikkeling, inhoudelijke en programmatische ontwikkeling, online collecties en content, maar ook lobby, collectieve marketing en de zichtbaarheid van onze leden.
 

Verbinden en aanpakken

Hoe zien wij onze rol binnen het maatschappelijk belang? Welke  uitdagingen willen en/of moeten we als collectief oppakken? Waar kunnen we op verder bouwen en wat initiëren we? Wie pakt welke handschoen op?Wanneer is de VSC als sectororganisatie een verbinder of ondersteuner? En in welke gevallen is zij misschien weer, zoals bij Samen Inclusief of Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen' betrokken als penvoerder en coördinator voor nieuwe aanvragen?

Alle aandacht voor elkaar

Met de focus op samenwerking binnen en door ons netwerk in het achterhoofd, kiezen we er dit jaar voor om voor om bij het directeurendiner volop ruimte te maken voor onderlinge uitwisseling en (nadere) kennismaking. Daarom zijn er dit keer geen wetenschappers of andere vakgenoten te gast.

Zo hebben we volop tijd en aandacht voor elkaar!

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren