09 november 2023

12:30 - 13:00

Ontvangst in The Loft, 16th floor

13:00 - 13:15

Welkom voorzitter VvM en opening door de dagvoorzitter Eva de Mol, econoom en expert op het gebied van ondernemerschap, digitale markten en investeren.

13:15 - 13:45

Fireside chat: Rol van de nationale mededingingsautoriteiten

In Nederland bestaat de Mededingingswet dit jaar 25 jaar. Er is veel gebeurd sinds 1998.
Geopolitieke spanningen en de toenemende digitalisering maken dat de wereld er heel anders uitziet dan in 1998 en met nog meer versnelling zal transformeren in de komende jaren. Is het instrumentarium uit de huidige Mededingingswet nog voldoende passend? En welke rol zien nationale mededingingsautoriteiten voor zichzelf in de komende decennia?

 • Cani Fernández, voorzitter Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Spanje
 • Martijn Snoep, voorzitter Raad van Bestuur Autoriteit Consument & Markt

Deze sessie zal plaatsvinden in het Engels

13:45 - 15:00

Panel 1: De toekomst van digitale markten en het Mededingingstoezicht

Wat zijn de verwachtingen omtrent de lange termijn ontwikkelingen in de digitale sector?
Welke rol zou het mededingingsrecht moeten en, realistisch gezien, kunnen spelen om de
digitale markten transparant, open en competitief te houden, zonder in te boeten op
innovatiekracht van markten? Hoe moet het mededingings- en reguleringsbeleid worden
aangepast? Bieden de Digital Markets Act (de "DMA") en de Digital Services Act (DSA) de
juiste modellen voor dergelijk toezicht? Welke rol heeftvoor de ACM bij dit toezicht?
Sprekers:

 • Rita Wezenbeek, directeur Platforms Policy and Enforcement, DG Connect, Europese Commissie
 • Annemarie Sipkes, Directeur Telecom Vervoer en Post ACM / vice voorzitter BEREC
 • Ella van den Brink, senior director Competition and Consumer Law, Booking.com
 • Kees Verhoeven, auteur van "De Democratie crasht, Politieke onmacht in het digitale tijdperk", voormalig Tweede Kamerlid D66
15:00 - 15:30

Koffie- & theepauze

15:30 - 16:00

Keynote speech

 • Steven Verschuur, rechter Gerecht van de Europese Unie
16:00 - 17:15

Panel 2: Mededingingsrecht en het verschuivende geopolitieke landschap

In deze sessie staan wij uitgebreid stil bij het verschuivende geopolitieke landschap. Internationale ontwikkelingen en het beleid van onze handelspartners hebben een sterke
invloed op de concurrentieverhoudingen in Europa en daarbuiten. De vraagt rijst welke rol het mededingingsbeleid daarin kan (blijven) spelen. Wat is de rol van nieuwe regulering zoals de Foreign Subsidies Regulation ("FSR"), Foreign Direct Investments ("FDI") regimes en Wet Vifo in de nieuwe wereldorde? En hoe relevant is de impact van die nieuwe regulering op het vestigings- en investeringsklimaat van Europa?

Inleiding door Caroline de Gruyter, schrijver en journalist, Europa- correspondent en columniste van NRC Handelsblad

Sprekers:

 • Eddy de Smijter, Head of Unit verantwoordelijk voor Internationale Betrekkingen en de FSR, DG Competition, Europese Commissie
 • Caroline de Gruyter, schrijver en journalist, Europa--correspondent en columnist van NRC Handelsblad
 • Geert Moelker, plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar mededingingseconomie en regulering, UvA
17:30 - 17:45

Afsluiting door dagvoorzitter en bestuur VvM

17:45 - 23:00

Borrel in de 360° bar en walking dinner in The Loft, muziek met DJ REL (competition lawyer by day – DJ by night)

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren