VPeP-congres 'Zin in Zijn'

 vrijdag 27 oktober 2023

Drakenburg, Baarn

 

Existentiële thema’s in de therapiekamer
 

Het besef van bestaansonzekerheid is altijd aanwezig, soms sluimerend, soms nadrukkelijk. Corona, klimaatverandering, milieuvervuiling, oorlogen, dreiging van oorlogen, krimpend vertrouwen in de politiek en secularisatie, kunnen ons besef van onzekerheid vergroten en leiden tot vragen rond de zin van ons bestaan. Wat is de zin van het leven? Hoe geef je zin aan je leven? Hoe gaan we om met de beperkingen van het leven? En met de mogelijkheden? Er spelen gevoelens en dilemma’s rondom thema’s zoals onzekerheid en eindigheid, hoop, verlies, vrijheid en verantwoordelijkheid, eenzaamheid. Liefde en verbinding vormen een bron van zijn.

Deze existentiële thema’s blijken vaak ten grondslag te liggen aan de problematiek waarmee cliënten zich melden voor psychotherapie. Ze komen echter meestal niet als zodanig aan bod. Ze blijven vaak buiten de kamer en onbenoemd. Daar willen we met dit congres verandering in brengen.

Hoe komen we de fundamentele kwesties onder ogen en hoe krijgen we die in de therapiekamer? De keynote-sprekers helpen ons op weg door vanuit verschillende perspectieven de ontwikkelingen op het existentiële psychotherapieterrein te belichten.
 

Prof. dr. Siebrecht Vanhooren deed onderzoek naar existentiële thema’s in psychotherapie en geeft een inleiding op existentiële empathie, als tool om de cliënt te helpen diepgaand te beleven waar het éigenlijk om draait, zodat er ruimte vrij komt voor groei en nieuwe wegen.
 

Rouwexpert prof. dr. em. Manu Keirse nodigt ons uit stil te staan bij verlies en verdriet en biedt handreikingen hoe je cliënten daarbij tot steun kunt zijn. ‘Het gaat niet om loslaten maar om anders vasthouden’.
 

Filosoof Marleen Moors leert ons hoe de filosofie behulpzaam kan zijn in het omgaan met existentiële thema’s. Zij kiest daarvoor met name een benadering vanuit de existentiële fenomenologie.
 

In de workshops worden handvatten aangereikt om zowel met jezelf als therapeut, als in de werkrelatie met de cliënt aan de slag te gaan met de beperkingen en de mogelijkheden van het leven en zo je ‘Zin in Zijn’ te vinden.

 

‘De weg naar het betere leven vereist een open blik op het ergste.’ 

Irvin D. Yalom
 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren