09:00 – 09:30 Ontvangst deelnemers

09:30 – 10:15

Alle veranderingen voor 2022 op een rijtje

Jan-Bertram Rietveld, partner EY 

Jan-Bertram Rietveld neemt u mee in alle wijzigingen met betrekking tot loonheffing en relevante rechtspraak.

10:15 - 11:00

Veranderingen in het Arbeidsrecht

Mark Diebels, arbeidsrecht advocaat bij KZO|O13 Advocaten

Als de arbeidsrechtelijke stof rond corona wat is neergedaald is het tijd om conclusies te trekken. Wat zijn belangrijke lessen? Welke stappen zijn er te verwachten rond modernisering van het arbeidsrecht? En hoe pakt dat uit voor het gemiddelde MKB-bedrijf? Praktisch en actueel.

11:00 - 11:20 Koffiepauze

11:20 - 12:00

Mobiliteit anno nu

Mr. Heleen Elbert, fiscaal-jurist en autobelastingspecialist

Over de combinatie van belastingen en vervoer valt altijd veel te melden. Heleen praat u bij over de laatste stand van zaken. Daarbij gaat zij onder meer in op de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak, de nieuwe Autobrief 3, de plannen van het kabinet, de invloed van de fiscale coronamaatregelen, de kilometerheffing en wat de gevolgen zijn voor uw vakgebied. 

Leerpunten:

  • Horrorstories uit de rechtspraak: doe er uw voordeel mee!
  • Tips en tricks voor de dagelijkse HR  praktijk
  • Een antwoord op uw meest prangende vragen
12:00 - 12:30

Mini masterclass WIEG

Women Inc

Op 1 juli 2020 is de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) ingetreden. Tijdens deze mini masterclass wordt u meegenomen in dit onderwerp. U krijgt antwoord op vragen als: wat betekent de WIEG, waarom is deze wet ingevoerd en hoe werkt het in de praktijk? Met cases van o.a. Coca Cola en Maison Kelder.

12:30 - 13:15 Lunchpauze

13:15 - 14:00

 

Verdiepingssessies ronde 1

1. WKR

Jan-Bertram Rietveld

2. Inhouding op het salaris door loonbeslag of valt daar nog wat te regelen?

Carla Rijken

3. Gelijk Loon en Werk Uren Berekenaar (WUB)

Woman inc

14:10 - 14:55

 

Verdiepingssessies ronde 2

1. WKR

Jan-Bertram Rietveld

2. Loonbeslag

Carla Rijken

3. NOW

 

14:55 - 15:15

Middagpauze

15:15 - 16:00

Update pensioenen

Hans Kennis, zelfstandig adviseur pensioenen

Het kan u niet ontgaan zijn dat er een pensioenakkoord is gesloten. In 2019 en 2020 bent u bijgepraat over de gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Onderdeel van het pensioenakkoord is een totaalpakket van maatregelen. Dit pakket bevat o.a. afspraken over duurzaam inzetbaarheid en de mogelijkheid om werknemers eerder te kunnen laten uittreden. Veel cao’s zijn inmiddels hierop aangepast. Het pensioenakkoord daarentegen kent wat vertraging waardoor de ingangsdatum een jaar is opgeschoven naar 1 januari 2023.

Hans Kennis praat u in deze sessie bij over het pensioenakkoord en het totaalpakket van maatregelen. Vragen die aan bod komen:

  • Wat is de status van het pensioenakkoord?
  • Regeling vervroegde uittrededing,  wetgeving en de praktijk? 
  • Hoe worden generatie(senioren) regelingen ingezet? 
  • Kunt nu al aan de slag met uw pensioenregeling?
  • Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
16:00 - 16:30 

Persoonlijk actieplan

Jan-Bertram Rietveld sluit de dag af met een samenvatting van alle belangrijke wijzigingen. Ook de laatste vragen worden hier behandeld.  
U krijgt een concrete to do checklist met de belangrijkste aandachtspunten en tips waar u alvast met de voorbereidingen voor 2022 kunt beginnen!