Jan-Bertram Rietveld (dagvoorzitter)

Mr. Jan-Bertram Rietveld is loonbelastingspecialist bij EY. Hij adviseert werkgevers, ondernemingsraden en cao-partijen over fiscale aspecten van arbeid waaronder aandelenregelingen, werkkostenregeling en CAO's.
Jan-Bertram is spreker op congressen voor salarisadministrateurs en HR medewerkers. Daarnaast doceert hij loonheffingen aan belastingadviseurs.
Ook is hij hoofdredacteur geweest bij verschillende tijdschriften en boeken op het gebied van loonheffingen, zoals Salaris, SalarisMagazine, de Loonheffingenalmanak en het Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap.


 

Mark Diebels 

Mr. dr. Mark Diebels is sinds 1995 arbeidsrecht advocaat in Tilburg bij KZO|O13 Advocaten. Hij werkt al jaren als (co-)auteur van de Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht en de Praktijkgids Arbeidsrecht. Daarnaast is hij oud-universitair docent arbeidsrecht en tegenwoordig raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 


 

Hans Kennis 

Hans Kennis (1972) is tijdens zijn studie aan de Universiteit van Tilburg in aanraking gekomen met het onderwerp pensioenen. Sindsdien boeit alles rondom pensioenen hem. Zo is hij na zijn studie gaan werken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als beleidsmedewerker pensioenen. In 1999 maakte hij de overstap naar Montae. Daar was hij als partner verantwoordelijk voor de pensioenadvisering aan werkgevers en ondernemingsraden. Sinds 2021 is Hans zelfstandig adviseur en combineert hij advisering over pensioenen met vrijwilligerswerk. 


 

 

Heleen Elbert 

Mr. H.A. (Heleen) Elbert is fiscaal-jurist en autobelastingspecialist. Zij heeft gewerkt als belastinginspecteur en is als belastingadviseur verbonden geweest aan diverse grote kantoren. Sinds 2010 is zij werkzaam bij Elbert Fiscaal. Daarnaast is zij als promovenda autobelastingen en gastdocent verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heleen geeft regelmatig lezingen en publiceert regelmatig in de fiscale vakliteratuur.


 

 

Carla Rijken

Carla Rijken is de eerste vrouwelijke gerechtsdeurwaarder in ’s-Hertogenbosch en bestuurder van Rijken Gerechtsdeurwaarders. Met een team van 30 medewerk(st)ers probeert ze de schakel te zijn tussen de schuldeiser en schuldenaar en heeft ze naast het MKB en de advocatuur ook de overheid en vele woningcorporaties als cliënten.