Online AOM 11 juni 2021

 

Thema

Actualiteiten beloning

 

Het programma

Tijdens deze laatste bijeenkomst voor het zomerreces gaan Suzanne Sikkink, Sander Schouten, Naomi Reijn en Rens Bondrager van advocatenkantoor Allen & Overy in op actuele beloningsvraagstukken en -ontwikkelingen in de praktijk.

Allereerst zal worden stilgestaan bij de verschillen in de definities van beloning bezien vanuit arbeidsrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en regulatoir (Wft/WNT) perspectief. Specifiek kijkend naar optie-/aandelenplannen zullen recente ontwikkelingen ten aanzien van vervalbedingen voor werknemers aan de orde komen.

Vervolgens zal worden ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van het bezoldigingsbeleid- en verslag voor Nederlandse beursvennootschappen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen, een jaar na de implementatie van SRD II? En met welke beloningsaspecten dient rekening gehouden te worden bij het fenomeen SPAC (special purpose acquisition vehicles)?

Ten slotte wordt de rol van de ondernemingsraad ten aanzien van beloningsvraagstukken belicht en zal een kort overzicht worden gedeeld met de laatste ontwikkelingen op beloningsgebied, alsmede wat op er de komende periode te verwachten is.

 

Locatie
Online

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren