Programma

De colleges worden op donderdagen gegeven. De ontvangst is vanaf 15.00 uur, de colleges starten om 15.30 uur precies en eindigen omstreeks 19.00 uur, inclusief een pauze van circa 30 minuten waarin je een lichte maaltijd krijgt aangeboden.

 

 

Donderdag 9 september 2021

 

Strategisch leiderschap van de digitale revolutie

Digitale technologieën zorgen voor de transformatie van bedrijven en organisaties. Bob presenteert eerst een taxonomie waarin de gevolgen van de vele technologieën helder worden, en daarna hoe die bedrijven en organisaties fundamenteel gaan veranderen. Daarna wordt gepresenteerd hoe de samenleving als geheel gaat veranderen en wat dit betekent voor de vastgoedsector. Ten slotte wordt een praktische methode aangereikt voor een proces om met de grote veranderingen om te gaan en een digitale strategie te ontwikkelen.

Prof. Dr. Bob de Wit, Professor of Strategic Leadership

 

Donderdag 16 september 2021

 

Ethisch leiderschap & morele moed

Hoe vinden we een perspectief in een wereld waarin goede mensen soms slechte dingen doen? In dit college wordt via korte, filosofische inleidingen over verschillende thema’s rondom ethisch leiderschap gekeken naar manieren om de praktijk te verbeteren. We gaan met elkaar in discussie om de filosofische inzichten te vertalen naar de eigen werkpraktijk. Ethisch leiderschap is immers een veelomvattend thema. Wat je ziet hangt af van welke draai je eraan geeft. Tijdens het college komen verschillende onderwerpen aan bod, vanuit steeds weer nieuwe invalshoeken. Gaandeweg zal duidelijk worden dat ze echter alles met elkaar hebben te maken. Een caleidoscopische benadering zorgt ervoor dat de behandeling van deze rijke thematiek niet strandt in ogenschijnlijk eenvoudige, maar uiteindelijk tekortschietende analyses. 

Dr. Edgar Karssing, Universitair Hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement

 

 

Donderdag 23 september 2021

 

Persoonlijke en leiderschapsontwikkeling

Hoe vinden we een perspectief in een wereld waarin goede mensen soms slechte dingen doen? In dit college wordt via korte, filosofische inleidingen over verschillende thema’s rondom ethisch leiderschap gekeken naar manieren om de praktijk te verbeteren. We gaan met elkaar in discussie om de filosofische inzichten te vertalen naar de eigen werkpraktijk. Ethisch leiderschap is immers een veelomvattend thema. Wat je ziet hangt af van welke draai je eraan geeft. Tijdens het college komen verschillende onderwerpen aan bod, vanuit steeds weer nieuwe invalshoeken. Gaandeweg zal duidelijk worden dat ze echter alles met elkaar hebben te maken. Een caleidoscopische benadering zorgt ervoor dat de behandeling van deze rijke thematiek niet strandt in ogenschijnlijk eenvoudige, maar uiteindelijk tekortschietende analyses. 

Prof. Dr. Jaap van Muijen, Hoogleraar in de psychologie, i.h.b. leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling 

 

Donderdag 30 september 2021

 

Competenties for futureproof leaders

  • Welke competenties zijn nodig in de toekomst? 
  • Hybride management en leiderschap: run versus change 
  • Het creëren van een lerende organisatie 
  • Dienend leiderschap als succesfactor 

Programmaonderdelen:

  1. De psychologie van de toekomst
  2. De Veerkrachtige Vier als basis
  3. Naar een persoonlijk actieplan 

Dr. Mike Hoogveld, Co-founder & Partner nlmtd

 

Donderdag 7 oktober 2021

 

Real estate trends & future challenges

1.    Professionalisering van de vastgoedsector
2.    Strategie en innovatie
3.    De rol van technologie en data
4.    Innovatiekracht van een (vastgoed)organisatie; vertaling naar de praktijk
5.    Trends en ontwikkelingen in de vastgoedsector voor de komende decennia

Jeroen Lokerse, Head of the Netherlands Cushman & Wakefield Nederland en Vastgoedman van het jaar 2020

 

Donderdag 14 oktober 2021

 

Verandermanagement en organisatieontwikkeling

In zijn college richt André zich op de dynamieken die het doorbreken van disfunctionele patronen in denken en handelen blokkeren én faciliteren. We leven in een maatschappij waarin medewerkers steeds meer zelf de regie moeten nemen over hun loopbaan en werkgelegenheid, maar wat betekent dit voor het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer? Als medewerkers steeds meer ‘zelf moeten/willen doen’, wat is dan de toegevoegde waarde van leiders?  Een belangrijk uitgangspunt voor leiderschap is het creëren van werkcontexten waarin mensen zich kunnen blijven ontwikkelen; dit vraagt het uitdagen én ondersteunen maar ook inspireren én corrigeren van medewerkers. Het vergt dat je weet waar je als leider voor staat en positie durft te kiezen in lastige situaties. Vanuit welke morele horizon neem je beslissingen? Leiderschap is het realiseren van praktische wijsheid met rechtvaardigheid als baken.

Prof. Dr. André Wierdsma, Emeritus Prof. Organiseren & Co-creëren