25 januari 2022

13:30 - 14:00

Ontvangst

14:00 - 15:00

Start bijeenkomst in de waterzaal

15:00 - 15:15

Korte pauze

15:15 - 16:00

Afronding bijeenkomst start netwerkborrel

16:00 - 17:00

AfsluitingĀ