De Architect organiseert een projectbezoek naar de Expo 2022 Floriade op: 

24 juni 2022 van 12:30 uur tot 17:00 uur

Op deze wereldtuinbouwtentoonstelling ontdek je oplossingen die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!

Ga mee met de Architect naar de FloriadeExpo 2022

Al zestig jaar is Nederland de gastheer van de Expo Floriade, de tuinbouwtentoonstelling die dit jaar wordt georganiseerd door Almere. Almere besloot het anders te doen: de Floriade als voorschot op een duurzame woonwijk op die plek. Onder het mom van het thema ‘Growing Green Cities’ worden nieuwe wereldwijde technologieën getoond om steden groener, gezonder en leuker te maken.

De toekomst van het terrein is van het begin af aan meegenomen in het ontwerp. MVRDV maakte de conceptuele opzet van een rigide woonwijk. Behalve de landschapsarchitecten van de Floriade waren bij de uitwerking ook stedenbouwkundigen van de gemeente Almere en ontwikkelaarscombinatie Amvest-Dura Vermeer en architectenbureau ZUS betrokken.

Straatbeeld 

Tijdens het projectbezoek vertelt architect Joan Almekinders van ZUS meer over het straatbeeld. Enerzijds was een expowaardige uitstraling belangrijk, anderzijds moet die later passen in een regulier straatbeeld. “We hebben geprobeerd een straatbeeld te maken dat groen en klimaatadaptief is. Dus verharding enkel waar die nodig is”, vertelt Almekinders.

Food Forum

We verzamelen in het Food Forum dat is ontworpen door architectenbureau DoepelStrijkers en is geïnspireerd op de principes van Nature Based Building en circulair bouwen. De FloriadeExpo 2022 staat ruim vier meter onder zeeniveau. Het gebouw maakt op unieke wijze het verhaal van Flevoland zichtbaar door een 5 meter dikke laag Flevolandgrond op te tillen tot aan de zeespiegellijn. Duzan Doepel verlt tijdens het projectbezoek hier meer over. 

Juninummer de Architect 

Als klap op de vuurpijl presenteert de redactie het juninummer over biobased bouwen, waarin een heel groot deel is gewijd aan de Floriade. 

 

Artikelen die de redactie al heeft gepubliceerd: 

Al 60 jaar de vraag: wat levert de Floriade op?
Afke Laarakker bezocht Almere en een aantal voormalige Floriadeterreinen en verkent of het evenement nog waarde heeft voor de stedenbouw en architectuur.

 “Ik had liever meteen 1200 woningen gebouwd”
Interview met Winy Maas, ontwerper masterplan en mede-eigenaar van MVRDV. Hans Fuchs in gesprek met de supervisor van het Floriadeconcept die sinds 2018 ook lid is van het kwaliteitsteam dat nu al toeziet op de invulling van de toekomstige woonwijk.