Expeditie Digitaal

Expeditie Digitaal is een initiatief van Gemeente Rotterdam en IT Campus Rotterdam in samenwerking met O21 en de Werkgroep Digitale Geletterdheid; waar alle po/vo/so onderwijsbesturen en relevante kennisinstellingen zitting in hebben.