Voorwaarden deelname Expeditie Digitaal

Bij inschrijving voor Expeditie Digitaal committeert de deelnemende school zich aan onderstaande verwachtingen: 

 • Na het intakegesprek hoor je of jouw school kan deelnemen aan Expeditie Digitaal;
 • Eenmalige deelnamekosten bedragen 875 (excl btw). Deelnamekosten kunnen na de start aan Expeditie Digitaal niet teruggevorderd worden;  
 • Expeditie Digitaal begeleidt jouw school naar een plan van aanpak voor digitale geletterdheid in de periode januari 2022 – mei 2022;
 • Deelnemende scholen aan Expeditie Digitaal vormen een eigen werkgroep (2-5 leden) waarin minimaal de schoolleider plaatsneemt. De werkgroep is vóór vrijdag 21 januari geformeerd. Namen en e-mailadressen worden doorgegeven via info@itcampus.nl; 
 • Tijdens elke sessie én de persoonlijke expeditie begeleiding is minimaal één vertegenwoordiger uit de werkgroep aanwezig. Tijdens de visie-sessie is idealiter de gehele (of zoveel mogelijk leden van de) werkgroep aanwezig; 
 • Het bijwonen van de bijeenkomsten en de expeditie begeleiding vraagt jouw inzet van circa 25-30 uur. Daarnaast neemt je met de werkgroep voldoende tijd om ook zelfstandig aan de ontwikkeling van het PvA te werken;  
 • Tussentijds verzorg je een schriftelijke update aan jouw bestuur, we bereiden deze met je voor tijdens de werksessie update bestuur;
 • Op de slotbijeenkomst op maandag 23 mei deel je met de andere deelnemende scholen jouw plan van aanpak (of je vorderingen) en voorzie je andere plannen van opbouwend commentaar; 
 • Je presenteert na de slotbijeenkomst het plan van aanpak digitale geletterdheid binnen jouw eigen organisatie/ bestuur; 
 • Je bent je ervan bewust dat je - door jouw deelname aan Expeditie Digitaal een voorbeeldfunctie hebt voor andere scholen in Rotterdam. Je verleent daarom medewerking aan communicatie rondom Expeditie Digitaal en het delen van jouw plan en (opgedane) kennis indien daar vraag naar is. Ook na de expeditie ben je hiervoor beschikbaar; 
 • Als deelnemer van Expeditie Digitaal vragen we jouw medewerking aan het verbeteren en monitoren tijdens en na het traject; 
 • Je gaat akkoord met het delen van de voortgang en het plan van aanpak met de Werkgroep Digitale Geletterdheid, Gemeente Rotterdam en de partijen die in het kader van Expeditie Digitaal worden ingehuurd.