Marc van der Schroeff

Is sinds 2012 werkzaam als pediatrisch KNO-arts in het Sophia kinderziekenhuis. Hij is tussen 2005 en 2012 opgeleid tot KNO-arts in het Erasmus MC. In diezelfde periode heeft hij ook de opleiding tot epidemioloog afgerond en is hij gepromoveerd op een onderzoek naar prognose in de hoofd-hals oncologie. Hij is gespecialiseerd in kinder-otologie, dat wil zeggen cochleaire implantaties en de zorg voor kinderen met een cholesteatoom. Sinds 2021 fungeert hij als hoofd van de sectie Pediatrische KNO. Naast zorg doet hij natuurlijk onderzoek, met de focus op verworven gehoorverliezen bij jongeren. Hij begeleidt een groot aantal promovendi en is onder anderen een van de hoofdonderzoekers van de Generation R-studie. 

Marinella Offerman

Is assistant professor en sectorhoofd WGZ, Psychosociale en Palliatieve Zorg Hoofd Hals Oncologie. Zij is lid van het managementteam en van de medische staf van de KNO-heelkunde. Zij stond aan de wieg van de psychosociale en palliatieve zorg, zoals de opzet van de functie verpleegkundig consulent en het Kenniscentrum Palliatieve Zorg hoofd-hals oncologie. Ook is zij als voorloper van WGZ de drijvende kracht geweest om uitkomstinformatie in te zetten om de zorg binnen en buiten haar afdeling voor hoofd-halskanker te verbeteren en meer toekomstbestendig te maken. Ze heeft haar eigen onderzoekslijn opgebouwd die gericht is op het versterken van de positie van de patiënt en diens naasten en het verbeteren van de zorg en voorlichting door gebruik te maken van zorginnovaties en uitkomstdata. Haar onderzoek naar zorginnovaties voert ze bij voorkeur uit in co-creatie met patiënten en professionals. Ze werkt met een nieuw en jong onderzoekteam van promovendi op het gebied van waardegedreven zorg, communicatie en besluitvorming, prognostische voorlichting, zorg op afstand, palliatieve zorg, informele zorg en psychosociale zorg inclusief de impact van hoofd-halskanker op naasten.

Dominiek Monserez

In 1973 geboren in België en daar ook opgeleid tot otorhinolaryngoloog. In 2003 in Rotterdam terechtgekomen in het kielzog van zijn opleider (Feenstra) om als fellow een jaar meer ervaring op te doen in de HH-chirurgie. Nooit meer weggeweest, ondanks tijdelijke missies in Tilburg. Hij deed al aan open communicatie en waar mogelijk samen beslissen met de patiënt nog voor het shared decision werd genoemd. Ook betreffende het levenseinde vaak betrokken bij zijn patiënten en sinds 2020 eveneens werkzaam als SCEN-arts (Steun en Consultatie Euthanasie Nederland).
 

Nicole Erler

Is Universitair Docent Biostatistiek aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Ze behaalde haar diploma "Diplom" (equiv. B.Sc. + M.Sc.) in statistiek aan de Ludwig Maximilians Universität in München (2012), een D.Sc. in Epidemiologie aan het Nederlands Instituut voor Gezondheidswetenschappen (2014), en een Ph.D. in Biostatistiek van de Erasmus Universiteit (2019). Tijdens haar doctoraat ontwikkelde ze een methodologie voor de analyse van onvolledige gegevens in omgevingen met longitudinale gegevens, time-to-event-uitkomsten en niet-lineaire associaties. Nicole is de auteur van het gratis beschikbare R-pakket "JointAI" waarin ze deze methodiek heeft geïmplementeerd. Haar huidige werk richt zich op het ontwikkelen van methodieken en tools voor patiëntspecifieke dynamische monitoring en behandelschema's.

Ricardo Fodde

Is sinds 2001 hoogleraar Experimentele pathologie aan het Erasmus Universitair medisch Centrum. Hij behaalde een MSc cum laude in de biologie aan de universiteit van Pavia. Zijn PhD heeft hij aan de universiteit van Leiden in 1990 behaald. Sinds 2017 is hij visiting Professor aan de Zhejiang Universiteit in China. Zijn bijdrage aan de wetenschap zijn verdeeld over de jaren heen in onderstaande punten: 
Establishment of the molecular genetic basis of hereditary colon cancer in The Netherlands and worldwide.
evelopment and characterization of the first mouse models for hereditary colon cancer.
Shifting dogma’s 1: the importance of just-right signaling in homeostasis and cancer.
Shifting dogma’s 2: differentiation is not a one-way street.
Targeting Dr. Jekyll and Mr. Hyde: phenotypic plasticity as the main hallmark of the metastasizing cancer cell.

II Diagnostiek van de hals
 

Robert Takes
Is hoogleraar Hoofd-Hals oncologie aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. 
Hij is onder meer, na voorzitter te zijn geweest van de research stuurgroep, nu voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) en is medeoprichter van de hoofd-hals oncologische kwaliteitsregistratie, de Dutch Head and Neck Audit (DHNA). Binnen de KNO-vereniging is hij onder meer actief geweest in de werkgroep hoofd-hals oncologie en -chirurgie, commissie visitatie en kwaliteit van zorg, en bij het opstellen van de wetenschaps-/kennisagenda 2.0. Verder is hij mede-oprichter van de International Head and Neck Scientific Group (IHNSG) en lid van de board of directors van de Head and Neck Cancer International Group (HNCIG): groepen die kennisuitwisseling en het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van hoofd-hals oncologisch onderzoek ten doel hebben.

Remco de Bree

Studeerde geneeskunde in Utrecht. Aan het VU medisch centrum deed hij zijn promotieonderzoek, opleiding KNO en fellowship hoofd-hals chirurgie en werd in 2006 hoogleraar klinisch oncologisch onderzoek. Sinds 2015 is hij hoogleraar en hoofd van de afdeling Hoofd- en Hals Chirurgische Oncologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland. Zijn speciale interesses zijn de klinische toepassingen en verbeteringen van diagnostische beeldvormingstechnieken, schildwachtklierprocedures, sarcopenie en kwaliteit van leven bij hoofd-hals kankerpatiënten. Hij is auteur en coauteur van meer dan 450 artikelen in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften. Hij is de hoofdonderzoeker en coördinator van verschillende multicenter trials, voorzitter van de onderzoekstuurgroep van de Nederlandse Hoofd- en Halsvereniging (NWHHT), bestuurslid van de NWHHT, lid van verschillende redacties, lid van de adviesraad van de Nederlandse Oncologie Onderzoeksplatform (DORP), de voorzitter van de commissie voor herziening van de Nederlandse richtlijnen voor hoofd-halstumoren en bestuurslid van de Nederlandse belangenorganisatie voor hoofd-hals kankerpatiënten (PVHH).

Dominic Robinson

Is groepsleider bij het Centrum voor Optische Diagnostiek en Therapie op de afdeling KNO van het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn onderzoek betreft de ontwikkeling van optical imaging, fluorescentie- en reflectance spectroscopie en Fotodynamische Therapie.

 

Aad van der Lugt
Is in 2010 benoemd tot hoogleraar neuroradiologie en hoofd/hals radiologie op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam. Zijn klinische werkzaamheden waren gericht op de diagnostiek van Hoofd-halstumoren. Hij was lid van de Rotterdamse werkgroep Hoofd-Hals tumoren (RWHHT) en bestuurslid van het Erasmus MC Hoofd-Hals Kanker Centrum (2016-2021). Begin 2022 werd hij benoemd tot afdelingshoofd Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.  

III Hoofd-hals chirurgie

Jose Hardillo
Is in 1991 afgestudeerd aan de medisch faculteit van de Universiteit van de Filippijnen (cum laude/pre med celbiologie). Van 1992 tot 1996 heeft hij zich gespecialiseerd in Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het Medisch Centrum van de Universiteit van de Filippijnen, Manilla. In 1997 is hij begonnen met een vervolgopleiding als Hoofd-Hals oncologisch chirurg in de Vrije universiteit in Amsterdam en Katholieke Universiteit van Leuven in Belgie. In 2001 is hij gepromoveerd op het gebied van reconstructie en transplantatie van de larynx en bovenste luchtweg. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de behandeling  en onderzoek van verschillende Hoofd-Hals tumoren bij volwassenen met speciale aandacht voor  neusbijholte en schedelbasis tumoren. 

 

Senada Koljenovic

Momenteel is zij Professor en voorzitter van de afdeling Pathologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen / Universiteit Antwerpen (België), waar ze zich voornamelijk richt op Hoofd-halspathologie en Dermatopathologie. Binnen Hoofd-halspathologie werkt ze intensief aan het verbeteren van de chirurgisch-pathologische communicatie en correlatie van informatie voor betere diagnose, operatieresultaat en patiëntuitkomst. Zij is patholoog-PI binnen een multidisciplinaire onderzoeksgroep met onder meer de afdelingen Pathologie, KNO en Hoofd-hals chirurgie, Kaak- en Hoofd-hals chirurgie, Dermatologie. Daarnaast coördineert ze nauwe samenwerking met andere academische hoofd-hals centra en gelieerde niet-academische instituten, om het ontwerp en de uitvoering van grote multi-center studies te vergemakkelijken. Samen met het multidisciplinaire Hoofd-Hals team introduceerde ze intra-operatieve beoordeling van resectieranden als standaardbehandeling in het Erasmus MC en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Onderzoek is translationeel met de nadruk op toepassingen van op Raman-spectroscopie gebaseerde hulpmiddelen bij hoofd-hals chirurgie (Raman-geleide intraoperatieve beoordeling van marges bij orale kanker) en op de karakterisering van pre-neoplasie voor de vroege diagnose ervan.

 

Gerwin Puppels

Is directeur van RiverD International B.V. en Universitair Hoofddocent Erasmus MC.  RiverD ontwikkelt Ramanspectroscopische technologie en toepassingen voor o.a. in vivo huid-analyse, en Raman-geleide biopsie en chirurgie. Bij het Erasmus MC is hij hoofd van de Ramanspectroscopie-groep, met de focus op cel- en weefselkarakterisatie voor de ontwikkeling van diagnostische toepassingen. Gerwin is (Co-)auteur van 200 publicaties en 18 patenten/patent-aanvragen.

 

Hamed Abbasi

Promoveerde in 2020 in Biomedical Engineering aan de Universiteit van Basel en trad in 2021 in dienst bij de afdeling KNO hoofd-hals chirurgie van het Erasmus MC. Het centrale thema van zijn onderzoek is fotonica-geleide chirurgie. In de afgelopen zeven jaar heeft hij verschillende innovatieve, op fotonica gebaseerde, oplossingen ontwikkeld voor onvervulde chirurgische behoeften op het gebied van laserosteotomie en kankerchirurgie. Momenteel werkt hij aan het verbeteren van de chirurgische verwijdering van mondkanker met behulp van een unieke, innovatieve combinatie van fluorescentiegeleide chirurgie en Raman-spectroscopie.

Jos Elbers

Is radiotherapeut-oncoloog in het Erasmus MC met als aandachtsgebieden hoofd-hals oncologie en long-oncologie. Verder is hij actief in het Holland PTC op het gebied van protonentherapie. In Amsterdam promoveerde hij op onderzoek naar de waarde van immunotherapie bij hoofd-hals kanker.

IV Uitkomsten

Andre Goedegebure

Werkt sinds 2003 in het Erasmus, na afronding van zijn opleiding als klinisch fysicus – audioloog in Amsterdam. Hij is al vanaf zijn start betrokken bij de zorg rondom cochleaire implantatie voor zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast heeft hij als hoofd van het Gehoor en Spraakcentrum (2009-2016) zijn stempel gedrukt op de organisatie van de audiologische zorg binnen het Erasmus MC. Op dit moment heeft hij een meer inhoudelijke rol, onder meer als A-opleider voor de klinische-fysica audiologie en hoofdonderzoeker op gebied van ouderdomsslechthorendheid in de Rotterdamse cohortstudie ERGO. Ook is hij als copromotor/supervisor betrokken bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van cochleaire implantatie bij volwassenen.

Gert-Jan Dingemanse

Werkt als klinisch fysicus –audioloog bij het Gehoor- en Spraakcentrum, onderdeel van de KNO-afdeling. Hij richt zich op de hoorzorg voor slechthorende volwassenen en participeert in het cochleaire implantatie team, opleiding en onderzoek.

Frank Datema

Werd in Rotterdam opgeleid tot KNO-arts. Na een extern fellowship plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie, is hij in 2013 toegetreden tot de staf KNO-heelkunde van het Erasmus MC. Zijn aandachtsgebied is de rhinologie en zijn specialiteit de functionele en esthetische reconstructie van de neus. Sinds 2014 houdt Frank zich dagelijks bezig met de zorgmonitor septumcorrectie, rhinoplastiek en secundaire schisis neuscorrectie. Hierdoor is hij in staat om volledig transparant te zijn over de waarde van deze chirurgische behandelingen op zowel het functionele (ademhalen) als het esthetische (vorm) domein. Door de jaren zijn vele lessen getrokken van excellente en minder succesvolle resultaten. Door kritische zelfevaluaties wordt de zorg elke dag een stukje beter en efficiënter. Deze ‘best practice’ wordt landelijk geadapteerd en zal in de toekomst hopelijk bijdragen aan een nationale kwaliteitsregistratie. Meerdere publicaties over dit onderwerp zijn online via www.healthcaremonitor.nl beschikbaar en hebben tot op heden geleid tot twee promotietrajecten.

Paul te Koppel

Is KNO-arts/gecertificeerd in plastische aangezichtschirurgie. Gepromoveerd bij Professor Verwoerd op kraakbeenherstel en -regeneratie. Als staflid rhinologie gewerkt van 2003 t/m 2007 in het ErasmusMC. Sinds 2007 werkzaam als KNO-arts in het Maasstadziekenhuis. Is sinds enkele jaren B-opleider voor AIOS KNO.

V Pediatrische hoofd-hals

Stijn Keereweer

Is KNO-arts, Hoofd-hals chirurg, voltooide in 2016 zijn opleiding tot KNO-arts in het Erasmus MC. Hierna volgde hij het fellowship hoofd-hals chirurgie hetgeen hij gedurende ruim een jaar uitvoerde in het Royal Melbourne Hospital, Australië. In de zomer van 2017 trad hij toe tot de staf van het Erasmus MC en volgde het tweede jaar van het fellowship. Zijn aandachtsgebied in wetenschappelijk onderzoek ligt op beeldgeleide chirurgie waarop hij in 2014 Cum Laude promoveerde. Sinds 2017 draagt Stijn samen met Rob zorg voor de chirurgische en poliklinische behandeling van kinderen die worden verwezen naar het “zwelling in de hals”-spreekuur van het Sophia Kinderziekenhuis.

Yassine Aaboubout
Studeerde geneeskunde aan het Erasmus MC in Rotterdam. In 2018 begon hij met zijn promotieonderzoek in het kader van het verbeteren van resectie marges bij mondholte kanker op basis van Raman spectroscopie. In 2021 begon hij met de opleiding tot KNO-arts in het Erasmus MC.  

 

Tessa van Doeveren

Is sinds 2018 in opleiding tot KNO-arts in het Erasmus MC. Voorafgaand aan de opleiding werkte zij als arts-assistent op de afdeling oncologische heelkunde van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Ze is momenteel in de afrondende fase van haar promotieonderzoek over fotodynamische therapie bij neus- en bijholte kanker; een samenwerking van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis met het Erasmus MC. Recent is zij begonnen aan het differentiatie-deel van haar opleiding, toespitst op de otologie. Naast opleiding en PhD is Tessa actief binnen verschillende besturen van de KNO-vereniging, zoals het landelijke AIOS KNO-bestuur, de voortgangstoetscommissie, de werkgroep kennishiaten laryngologie en tevens is zij de landelijk vertegenwoordiger van de AIOS KNO bij De Jonge Specialist.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren