“De hele KNO-zorg verandert (behalve de anatomie)”

 

8 en 9 juni 2023, Wereldmuseum Rotterdam
 

 

Waarom verandert onze zorgverlening? In de eerste plaats omdat de geneeskunde door nieuwe inzichten, betere diagnostiek en behandeling voortdurend verandert. Maar ook omdat onze patiënten beter geïnformeerd zijn, mondiger zijn geworden en mee willen beslissen. En niet in de laatste plaats vanwege toenemende schaarste van geld, middelen en menskracht. Daarom zal vrijwel alles in ons werkveld veranderen. In dit afscheidssymposium willen we met u verkennen hoe de KNO-arts zich op deze nieuwe tijden kan voorbereiden. Dat doen we op z’n Rotterdams: zo concreet mogelijk.

 

 

 

  MODERATORS: Jeroen Jansen en Ton Langeveld

 

  DAG 1 DONDERDAG 8 JUNI 2023

 

09:00

Inloop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30 – 11:30 uur

I Prognose

Heel veel van het handelen van artsen is gericht op diagnosticeren en behandelen. Wij denken dat prognosticeren ondergewaardeerd wordt: voor counseling van patiënten en ondersteuning bij de keuze van behandeling is zorgvuldig prognosticeren erg belangrijk. Omdat prognosticeren in de praktijk moeilijk is, zijn tegenwoordig prognostische modellen beschikbaar. In dit dagdeel nemen we u mee in de ontwikkeling van prognostische modellen en het gebruik daarvan in de spreekkamer. In dit geval toegespitst op hoofd-hals kanker, maar de principes zijn op veel aandoeningen van toepassing.

 

State of the art: OncologIQ

 

 

09:30

BdJ, ONCDOC en Oncologiq van Leiden naar Rotterdam

Marc van der Schroeff

09:55

De uitdagende stap van ontwikkeling naar implementatie in de klinische
praktijk

Marinella Offerman

10:20

Het kan vriezen, het kan dooien

Dominiek Monserez

 

Toekomst:

 

 

10:45

Van statische tot dynamische voorspellingsmodellen 

Nicole Erler

11:10

Kankeronderzoek: verleden, heden en toekomst

Riccardo Fodde

 

 

 

 

 

11:30 uur

Pauze/lunch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 – 15:00 uur

II Diagnostiek van de hals

De status van de lymfklieren in de hals bij hoofd-hals kanker heeft een grote invloed op prognose en behandeling. In Rotterdam is destijds de techniek van echogeleide punctie ontwikkeld; in Amsterdam is deze techniek gevalideerd. Een Nederlands feestje dus, en daar mogen we best trots op zijn. Maar hoe verhouden klassieke technieken als echografie, CT en MRI zich tot nieuwe ontwikkelingen als PET imaging en sentinel node technieken? En wat heeft de toekomst nog voor ons in petto?

 

State of the art:

 

 

 

13:00

Diagnostiek van de hals in historisch perspectief          

Robert Takes

13:30

De schildwachtklierprocedure bij het vroeg stadium mondholtecarcinoom:
standaard zorg                     

Remco de Bree

 

Toekomst:

 

 

 

14:00

Een nieuw licht op fijne naald aspiratie bij hoofd-halskanker

Dominic Robinson

14:30

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in 2030             

Aad van der Lugt

 

 

 

 

 

15:00

Pauze

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30 – 17:30 uur

III Hoofd-hals chirurgie

Mondholtetumoren zijn wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Kan de chirurgische behandeling beter? Of kunnen we er in het licht van de immunotherapie beter mee stoppen?

 

State of the art:

 

 

 

15:30

Mondholtecarcinoom chirurgie door de jaren heen        

Jose Hardillo

15:55

Intra-operative assessment aangevuld met Raman spectroscopy

Senada Koljenovic

16:20

Raman spectroscopie-geleide chirurgie bij mondholte chirurgie

Gerwin Puppels

 

Toekomst:

 

 

 

16:45

Optical image-guided surgery in head and neck cancer                        

Hamed Abbasi

17:10

Integratie van immunotherapie in eerstelijns curatieve behandeling van mondholtecarcinoom

Jos Elbers

 

 

 

 

 

17:35 – 21:00 uur

Walking dinner

 

 

 

           

 

 

 

  DAG 2 VRIJDAG 9 JUNI 2023

 

09:00

Inloop

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30 – 11:30 uur

IV Uitkomsten

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) noopt ons na te denken over het nut, de noodzaak en de kosten van al onze behandelingen. Als we daar als KNO niet adequaat op inspelen lopen we het risico dat er voor onze behandelingen in de toekomst minder plaats is. Waardegedreven denken als norm voor passende zorg is binnen de afdeling KNO van het Erasmus MC al sinds 10 jaar leidend. Graag delen we in dit blok onze ervaringen met Waardegedreven Zorg. Bovendien geven we u handvatten om uw zorg zodanig in te richten dat ook u de maatschappelijke relevantie van de KNO-zorg voor de buitenwereld voor het voetlicht kunt brengen.

 

State of the art:

 

 

 

09:30

De waarde van hoorzorg voor slechthorende volwassenen

Andre Goedegebure en
Gert-Jan Dingemanse

10:00

De zin van functionele neuschirurgie volgens onze patiënten: value
based health care als kwaliteit en leercurve accelerator

Frank Datema

10:30

SNOT de baas                                                          

Paul ten Koppel

 

Toekomst:

 

11:00

Het verhaal van een pionier met een duidelijke visie     

Marinella Offerman

 

 

 

11:30

Pauze/Lunch

 

 

 

 

13:00 – 14:00 uur

V Pediatrische hoofd-hals

Weke delenchirurgie van de hals bij kinderen vraagt om een “first time right approach”. De stress van ouders en kind rondom een operatie is namelijk groot. Toch worden er aanzienlijke recidiefpercentages na ingrepen voor preauriculaire sinus, thyreoglossus anomalieën en branchiogene afwijkingen gerapporteerd. In deze sessie geven we u tips & trics die op jarenlange ervaring en zorgvuldig uitkomstenonderzoek zijn gebaseerd.

13:00

Behandeling van fistels en cysten in het hoofd-hals gebied bij kinderen

Stijn Keereweer

 

Parels uit ons blauwe boek
 

In Rotterdam kennen we het Blauwe Boek, waarin we bijzondere casus verzamelen. In deze laatste sessie halen we de meest bijzondere gevallen nog eens naar voren.

13:30

Patiëntendemonstratie

Yassine Aaboubout

13:45

Patiëntendemonstratie

Tessa van Doeveren

 

 

 

14:00 – 15:00 uur

VI Slot

 

14:00

De existentiële zorgcrisis; Uit bed, in bad en op de plee! 

Danka Stuijver

14:30

“Over data, over datum”

Rob Baatenburg de Jong

 

 

 

15:00 uur

Pauze/einde congres

 

 

 

 

15:30 uur

Persoonlijk toespraken

 

 

 

 

17:00 – 18:00 uur

Borrel

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren