Programma Green Deal Workshop

Op 14 maart organiseert het CBS een Green Deal Workshop, gericht op organisaties binnen en buiten de overheid die betrokken zijn bij vraagstukken gerelateerd aan klimaatverandering, energie, milieu en/of natuur en de uitdagingen en doelen die daarmee verband houden. Onderwerp van de workshop is de statistiekvoorziening rondom de Green Deal: welke indicatoren zijn nodig om de vorderingen met betrekking tot de Green Deal te volgen?

U bent van harte uitgenodigd voor deze ‘live’ workshop in Den Haag, ook indien u de uitnodiging niet rechtstreeks van het CBS heeft ontvangen.

De bijeenkomst zal om 11:00 uur plenair worden geopend door Angelique Berg (DG CBS) met een keynote speech over klimaatverandering door Maarten van Aalst (Hoofddirecteur KNMI). Daarop volgt een presentatie en discussie over de uitkomsten van een inventarisatie naar de Green Deal informatiebehoefte vanuit meerdere betrokken organisaties waaronder beleidsmakers, onderzoekers, financiële experts, etc.

Na de lunch zal in meerdere expertsessies een breed palet van onderwerpen gepresenteerd worden met veel ruimte voor discussie en inbreng vanuit de deelnemers. Zo zullen de ministeries van EZK, IenW en LNV u meenemen in beleidsrelevante aspecten en informatievraag, en zullen DNB en 
VNO-NCW/MKB ingaan op de informatiebehoefte vanuit monetair perspectief en het bedrijfsleven. Het CBS zal u informeren en met u in gesprek gaan over nieuwe ontwikkelingsprojecten gericht op verbetering/versterking van green deal gerelateerde statistische informatie. Meerdere van deze projecten zijn op dit moment nog niet in alle detail geformuleerd. Uw inbreng en suggesties worden zeer op prijs gesteld teneinde de output van de projecten zo goed als mogelijk aan te sluiten op de informatiebehoefte.

Na afloop van de parallelsessies zal de workshop plenair worden afgerond met een korte evaluatie en vooruitblik en rond 16:30 uur worden afgesloten met een borrel.

Bekijk het programma en meld u direct aan. Tot 14 maart op het CBS!