14 maart 2023

10:30 - 11:00

Aankomst en koffie

11:00 - 11:15

Opening  

Angelique Berg 
Directeur-Generaal CBS

11:15 - 11:45

Keynote speech 

Maarten van Aalst
Hoofddirecteur KNMI

11:45 - 12:30

Green Deal informatiebehoefte

Thom Werkhoven
Green Deal Coördinator CBS

12:30 - 13:15

Lunch en walk-around

13:15 - 13:30

Toelichting programma expertsessies

13:30 - 14:15

Ronde 1: expertsessies

 1. Monitoring van de Nederlandse Natuur (Roos Haasnoot en Peter Heslenfeld – LNV)  
 2. Duurzaamheidstatistieken voor de financiële sector: Green bonds, CO2 en fysieke risico’s (Justin Dijk - DNB)  
 3.  Afval – een verdwijnend fenomeen in de circulaire economie (Kiki Kersten en Dave Zagers) 
 4.  Hoe kijken ondernemers aan tegen duurzame bedrijfsvoering? (Marien Vrolijk)  
 5. Wat denken en doen burgers in relatie tot de klimaatverandering en energietransitie? (Mitchell Dost en Rianne Kloosterman) 
 6. Een ‘energie-app’ voor datagedreven energiebeleid (Lydia Geijtenbeek) 
 7. Klimaatimpact en –adaptatie; dataverkenning (Arthur Denneman) 
14:15 - 15:00

Ronde 2: Expertsessies

 1. Europese Green Deal vanuit IenW-perspectief (Maurits Boomars en Kelsey Jansen (IenW)) 
 2. Behoefte aan statistische informatie voor het bedrijfsleven (Emile Rodenhuis - VNO-NCW en MKB Nederland)
 3. Natuurlijk Kapitaal; Ecosysteemrekeningen en de Europese Green Deal (Patrick Bogaart) 
 4. Woonbase, bron voor Green Deal-indicatoren voor woningen en huishoudens (Manon van Middelkoop)  
 5. Toepassen van Microdata Linking (MDL) voor het samenstellen van EGD-indicatoren op basis van energiestatistieken en statistieken uit andere domeinen (Bart Klein)  
 6. Monitor Verduurzaming Industrie (Edwin Horlings en Olaf Koops)  
 7. Kosten van energie en klimaat (Niels Schoenaker en Sylvia Bleker) 
 8. Samenwerkingsverband VIVET in een notendop (Krista Keller)
15:00 - 15:15

Koffiepauze

15:15 - 16:00

Ronde 3: Expertsessies

 1. De Green Deal en klimaat- en energiebeleid (Ayolt de Groot e/o Kim Hermans, Sophie Pak en Frank van der Harst - EZK) 
 2. Het Green Deal-dashboard (Hans Langenberg en Duco Hoogendoorn)  
 3. Circulariteit en efficiency in de waterketen (Kees Baas en Jocelyn van Berkel) 
 4. Introductie van waterstof in de energiestatistieken: een kijkje in de CBS-keuken (Justin Domhof en Reinoud Segers) 
 5. Bezit en gebruik van elektrische voertuigen (Judith Nijenhuis) 
 6. Betere voetafdrukken voor duurzaam economisch beleid (Adam Walker en Edwin Horlings) 
 7. Innovatietraject duurzame consumptie (Femke Kessels en Maarten Mus)  
 8. Storytelling duurzame voedselproductie en –consumptie (Pascal Ramaekers en Manon Weusten)   
16:00 - 16:30

Eindevaluatie

Evaluatie workshop en hoe nu verder.

16:30 - 17:15

Borrel