Let's change the face of Food Waste (LCTFOFW)

 

Voedselverspilling is een belangrijk wereldwijd probleem waar veel landen mee te maken hebben. Voedselverspilling heeft veel negatieve gevolgen, zoals een gebrek aan voedselzekerheid in sommige landen, milieuvervuiling en economische verliezen. Bovendien is volgens de stichting Samen tegen voedselverspilling het tegengaan van voedselverspilling de beste manier om het opwarmen van de aarde tegen te gaan omdat een derde van alle wereldwijde broeikasgassen ontstaat in de voedselketen.

 

 

Educatie staat op plaats nummer twee als oplossing om broeikasgassen te verminderen. In het project Let’s change the face of food waste doen we precies die twee dingen: verspilling tegengaan en studenten, docenten en mkb-medewerkers opleiden zodat ze zich bewust worden van dit maatschappelijk probleem. Daarom organiseren we masterclasses om onze kennis te delen.

 

LCTFOFW is een publiek-private samenwerking tussen onderstaande partners.