Inhoud sessies ronde 2:

Help, mijn kleuter is weggelopen!’ Over kwaliteit versus continuïteit in de kinderopvang.

Job Wieles

Huiskamer D9

De kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang staan  onder
 druk door het personeelstekort. Er verschijnen berichten in de media over ernstige incidenten, en steeds meer kinderopvanglocaties moeten (tijdelijk) hun deuren sluiten. In deze sessie leer je meer over veiligheid in de kinderopvang: hoe ging het mis in het verleden en wat doen we allemaal al om dat nogmaals te voorkomen? En vragen we jou om mee te denken over het dilemma waar het personeelstekort ons voor stelt: kwaliteit of continuïteit in de kinderopvang? We gaan je vragen een keuze te maken bij diverse dilemma’s, waar ook andere sectoren binnen de overheid mee te maken hebben.

 

‘Onderhandelen in Brussel: een akkoord (?) op de platformwerkrichtlijn

Johan van Rijn

Huiskamer D14

Tijdens de EPSCO-Raad van 12 juni 2023 is besloten over het lot van de platformwerkrichtlijn. Deze richtlijn beoogt de werkomstandigheden van platformwerkers, zoals koeriers en chauffeurs die via een app werken, te verbeteren. De onderhandelingen bleven tot het laatste moment spannend op dit politiek gevoelige dossier. Johan van Rijn - van de SZW-sectie op de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de EU – zal een tipje van de sluier oplichten over de lastige onderhandelingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.

 

Wet toekomst Pensioenen 

Leendert Klokkenburg

Huiskamer D12

De Eerste Kamer nam op 30 mei de Wet toekomst pensioenen aan.
De instemming van de senaat is het sluitstuk van vijftien jaar discussie over de noodzaak van een pensioenhervorming, zeer ingewikkelde onderhandelingen tussen sociale partners en politiek en een intensieve wetsbehandeling. In deze sessie nemen we jullie mee in de totstandkoming van de Wet toekomst pensioenen: van pensioenakkoord tot staatsblad. Ook zullen we kort aanstippen wat er met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen allemaal veranderd en wat dit voor jullie betekent. 

 

Werken aan de toekomst

Gerben Muskee

Huiskamer D13

Werken aan de toekomst
• Wat zijn de grote, internationale trends die de komende jaren gaan spelen en wat betekenen die voor Nederland?
• Wat gaan digitalisering & AI, platformwerk en de klimaattransitie betekenen voor de manier waarop we ons werk doen, en wat betekent dat voor beleid?
• Wat gaan vergrijzing, deglobalisering, en de grote opgave op klimaat betekenen voor de arbeidsmarkt als geheel?
Bij ASEA houden we ons met deze vragen bezig in het traject afwisselend genoemd de Future of Work/Werken aan de toekomst/visie op de arbeidsmarkt.
Deze sessie biedt een klein doorkijkje naar de uiteindelijke visiebrief die MSZW dit jaar aan de Kamer zal sturen, en de ruimte om over verschillende onderwerpen de discussie aan te gaan.

 

Uitzendcao

Belkiz Tukus & Vivièn Raterink

Huiskamer D8

Op dit moment heeft UAW het avv-verzoek van de
uitzendcao in behandeling. Er is om deze cao altijd veel te doen. Belkiz Tukus en Vivièn Raterink zullen context schetsen over deze branche en vertellen over de perikelen van de afgelopen jaren en hetgeen nu speelt. Zo speelt er nog een langslepende rechtszaak tussen SZW en DPA over het weigeren van een dispensatieverzoek. De Raad van State is aan zet om hier een uitspraak over te doen. Ook twee recente uitspraken hebben invloed op de avv-toets. Het gaat om de uitspraak van de Hoge Raad over het uitzendbeding en ziekte en de uitspraak van het Hof van Justitie EU over gelijke beloning van uitzendkrachten uit december 2022. Deze laatste uitspraak zien we nu weer terug in het wetvoorstel regulering flexcontracten maar moeten wij al meenemen in onze beoordeling voordat dit wetgeving is. Het werk van UAW/CAV heeft veel links met actuele beleidsonderwerpen en wet- en regelgevingstrajecten.

 

DPIA - Besluit gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding 

Lisa Fung

Huiskamer D11

De AVG bestaat op 25 mei 2023 alweer 5 jaar. Wat weet
 jij inmiddels van privacy? En weet je wat de privacywetgeving betekent voor jouw werk als beleidsmedewerker? Toets jouw kennis met de Kahoot quiz, waarmee uiteraard een prijs te behalen valt voor de winnaar! Ook vertellen twee beleidsmedewerkers over hun ervaringen met privacy in hun dagelijkse werkzaamheden