Workshops

Workshop 1: Train-de-trainer camouflage-workshops

Tijdens onze workshop vertellen we over diverse korte (camouflage)workshops die we bij Cubiss hebben ontwikkeld ten behoeve van laaggeletterde NT1-ers en NT2-ers. U leert hoe u deze workshops zelf kunt begeleiden met behulp van enkele documenten die we vanuit Cubiss gratis beschikbaar stellen.

Waar het vooral om draait is: hoe kun je ongemerkt iemands taal-en rekenvaardigheid vergroten door middel van een korte (camouflage) workshop? De mini-workshops kunnen bijvoorbeeld gegeven worden in een Taalcafé of tijdens een taalles. Ze kunnen een prima tussenstap zijn op weg naar een uitvoeriger training basisvaardigheden.

We behandelen onder meer de volgende drie workshops:

 • Slim en voordelig door de supermarkt
  Alles in de supermarkten wordt alleen maar duurder. Veel mensen moeten elke euro 2x  
  omdraaien! Maar hoe werken al die verschillende soorten kortingen in de supermarkt? De mini-workshop helpt mensen wegwijs te maken in het oerwoud van kortingen en de bijbehorende valkuilen.

   
 • Gek op je supermarkt-app
  Steeds meer supermarkten maken gebruik van een app. Deze apps worden gebruikt om persoonlijke aanbiedingen te genereren, kassabonnetjes op te slaan en zegels te sparen. Maar hoe werken die apps nu allemaal? En welke data verzamelen die supermarkten daarvoor van ons? Hoe werken al die verschillende soorten kortingen in de supermarkt-app?

   
 • Slim besparen in huis
  In deze mini-workshop wordt besproken hoe men in huis op eenvoudige manieren kan besparen op water, gas en stroom.

De workshop wordt verzorgd door Marjan Middelkoop en Loes Steens, beiden werkzaam bij Cubiss.

Workshop 2: Contextgerichte scholing over geld, budget, kopen en betalen

Wil je lessen geven of bijeenkomsten organiseren rondom het thema van de NT1-conferentie? Kom dan naar de gezamenlijke workshop van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Stichting Lezen en Schrijven!

We geven informatie over verschillende materialen over geld, budget, kopen en betalen. Daarbij gaan we in op hoe je de verschillende materialen in combinatie kunt inzetten. We behandelen materialen met over zowel taal-, digitale- als rekenvaardigheden. De besproken materialen zijn ook in te zien op informatiemarkt. 

De workshop wordt verzorgd door Anne-Lies Schrijvers, Manager portfolio Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Hester Saakes, Senior adviseur Stichting Lezen en Schrijven

Workshop 3: Gecijferdheid een hulpmiddel bij financiële bekwaamheid

Financiële bekwaamheid is de capaciteit om goed met geld om te gaan zowel in het dagelijks leven als bij het nemen van grote beslissingen. Het kunnen lezen, interpreteren en omgaan met getallen, is een cruciale basisvaardigheid hierbij. Deze basisvaardigheid heet gecijferdheid. Ben je goed in gecijferdheid, dan ben je waarschijnlijk beter in staat om je huishoudbudget te beheren, schulden te voorkomen of tijdig af te betalen, te (besparen) en slimme investeringen te doen. Op welke manieren kun je deze basisvaardigheid ten behoeve van jouw financiële bekwaamheid versterken? Tijdens de workshop bespreek ik enkele handvatten die je als NT1 docent kunt gebruiken om jouw deelnemers te ondersteunen in gecijferdheid.

De workshop wordt verzorgd door Tina Dulam, Onderzoeker Hogeschool Utrecht
Lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogens van Professionals


Workshop 4: Hoe werk je aan digitale vaardigheden en omgaan met geld?

Basisvaardigheden en armoede hangen met elkaar samen. Veel financiële handelingen vragen naast taalvaardigheid ook steeds meer om digitale vaardigheden. Denk aan internetbankieren, online winkelen, maar ook aan het aanvragen van toeslagen en andere inkomensondersteuning. Financiële handelingen bieden tegelijkertijd ook veel handvatten voor praktische leeractiviteiten in de les basisvaardigheden.

In deze workshop deelt het ITTA de laatste inzichten uit (eigen) onderzoek naar het snijvlak tussen basisvaardigheden en financiële geletterdheid én bedenk je samen met andere docenten hoe je in de les met cursisten kunt werken aan digitale vaardigheden in de context van financiën.

De workshop wordt verzorgd door Manouk van den Brink – Adviseur Volwasseneneducatie – ITTA UvA
 

Workshop 5: Lees je rijk over armoede

In onze workshop gaan we ervan uit dat armoede een taboeonderwerp is. Juist dan biedt lezen/meelezen voor cursisten kansen op het kunnen spiegelen van de eigen armoedesituatie aan ervaringsverhalen van anderen of het vergaren van informatie die in hun eigen situatie helpend kan zijn. Daaraan gaat het opvangen van (concrete) signalen van cursisten vooraf.

Die signalen kun je met de cursist omzetten in vragen waar ze een antwoord op willen vinden. Deze antwoorden zijn te vinden in rijke teksten. Een rijke tekst is authentiek, kenmerkt zich door een gevarieerde woordenschat, de inhoud is gelaagd en heeft betekenis voor de cursist (informatie of herkenning).

We werken in deze workshop aan de hand van concrete fragmenten. Primair gaat het om leesteksten, maar daar waar podcasts, filmpjes, digitale programma’s ondersteunend kunnen zijn bij het beantwoorden van de vragen van de cursisten, delen we die voorbeelden ook met jullie.

Aan het eind hebben we met elkaar zeven tips geformuleerd waarmee in je eigen praktijk onderzoekend aan de slag kunt gaan.

De workshop wordt verzorgd door Ria van Adrichem, de Stiep Educatief

Workshop 6: Ik kan toch al praten? Waarom moet ik dan toch nog oefenen?

Een workshop Mondelinge vaardigheden in de NT1-les. Vaak stellen NT1-leerders de vraag om beter mailtjes te leren schrijven of een formulier in te leren vullen. Ze stellen niet de vraag om beter te leren spreken, terwijl hen dat juist zoveel oplevert. In de workshop ‘Mondelinge vaardigheden in de NT1-les’ laat Petra Popma zien dat het zinvol is om hier tijd en aandacht aan te besteden en hoe je dat kunt aanpakken. Dat gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van docenten die de Module NT1 van de opleiding tot docent Basisvaardigheden volgden. Zij lieten hun leerders bijvoorbeeld oefenen met hoe je goed reageert in gesprekken met collega’s, een leidinggevende of bij een instantie. Die waren blij verrast over hoe fijn het was te leren hoe je op een passende manier een gesprek voert; wat wel en niet slim is om te zeggen en te doen. In deze workshop krijg je praktische tips en wissel je ervaringen en ideeën uit, zodat je ook in jouw lessen aan de slag kunt met versterking van de mondelinge vaardigheden van je leerders.

De workshop wordt verzorgd door Petra Popma, Senior adviseur NT1 & NT2 ITTA UvA Kennisinstituut voor taalontwikkeling

Workshop 7: Wat heb je nog niet uitgeprobeerd in het werven van NT1? Ontdek kansen in deze workshop

Als jij je inzet voor iets zo belangrijks als het bereiken van laaggeletterden, mag je best ambitieus zijn en dingen uitproberen die net even buiten je normale werk liggen en wellicht ook net buiten jouw comfortzone. Wat heb je altijd al eens willen proberen, maar nog niet eerder gedaan? In deze workshop maak je kennis met goede voorbeelden en krijg je inspiratie om ook eens op andere wijze je doelgroep te werven. Hiervoor neem ik je mee in: 

 • Wat zijn belangrijke elementen die je moet weten over de NT1 doelgroep als je gaat werven?
 • Wat moet je weten over ons brein en hoe die zich laat beïnvloeden door de omgeving?
 • Hoe ontdek je alternatieve vindplaatsen in het eco-systeem waar je mee kan samenwerken? 

Je gaat met een concreet idee de workshop uit. 

De workshop wordt verzorgd door Petra Doelen, Sociale Innovatie Studio

Workshop 8: Alfabeter Lezen-app

Alfabeter is jarig! In 2024 bestaat de Stichting Alfabeter 25 jaar en dat vieren we met een cadeau voor alle NT1-cursisten: het programma Alfabeter Lezen in de vorm van een app die gratis en zonder inlog door iedereen is te gebruiken.

Alfabeter Lezen is een van de oefenprogramma’s van Alfabeter. Met het programma oefen je met het lezen van alledaagse teksten, zoals post, borden, de krant, ondertitels en informatieve teksten. Er zijn 10 modules met elk 9 of 10 blokken met meeleesteksten en ondersteunende oefeningen van Instroom- tot F2-/A2-niveau.

Het programma bestaat al sinds 2000 en is regelmatig geactualiseerd. De nieuwe app-versie is losgekoppeld van de resultatenregistratie en alle modules en blokken kunnen nu door elkaar geoefend worden. Deelnemers krijgen per oefening direct feedback.

De Alfabeter Lezen-app is te vinden op internet en je kunt als gebruiker een snelkoppeling direct als app op je beginscherm plaatsen. Scholen of instellingen kunnen het hele programma gratis aanvragen en op hun intranet of eigen server plaatsen met een snelkoppeling voor hun gebruikers.

In de workshop zie je hoe het programma werkt, hoor je hoe het didactisch in elkaar zit en bespreken we hoe je het kunt inzetten in je dagelijkse lespraktijk.

De workshop wordt verzorgd door Anita Middel, auteur en redacteur bij Alfabeter & Pieter de Graaf, Stichting Alfabeter.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren