“Strengthen our chain”

partner evenement 7 december 2022

 

De uitdaging waar we op dit moment voor staan is groot: de BV Nederland zal zich binnen een paar jaar moeten omvormen tot dynamisch, groen en duurzaam. Dit vraagt enorme investeringen: mensen, middelen, materialen.

Daarbij is een ding zeker: dit kunnen we alleen voor elkaar krijgen als we werkelijk samen optrekken en de oude grenzen tussen opdrachtgever – aannemer – leverancier weghalen. 

Het doel van het evenement is onze keten te versterken. Door iedereen vroegtijdig als partners te betrekken bij projecten, werken we allemaal efficiënter, effectiever, sneller én veiliger. Met elkaar het open gesprek aan te gaan wat we daarvoor nodig hebben.

Vanuit Actemium Projects nemen wij de voortrekkersrol. Wij willen door actief te luisteren naar jouw bevindingen, suggesties en ideeën onze aanpak aanscherpen en verbeteren zodat we samen met onze klanten succesvol zijn en de energie transitie daadwerkelijk realiseren zodat we de wereld daadwerkelijk beter doorgeven aan onze kinderen.

Wanneer en waar
Datum: Woensdag 7 december 2022
Tijd: 10.00 - 16.00 met aansluitend een netwerkborrel 
Locatie: De Midden Nederland Hallen Barneveld


Actemium Projects
Michel Hamers