Aanmelden

Graag willen we samen bouwen aan een duurzame relatie door het voeren van een transparante dialoog met elkaar met als doel de samenwerking sterk te verbeteren, zowel onderling en als in de keten. We stellen daarom je input op onderstaande vragen dan ook zeer op prijs zodat we samen het geheel nog sterker kunnen maken. De antwoorden op de open vragen willen we gebruiken om de inhoud van het programma hier goed op af te stemmen.

Foto's en beeldmateriaal
Tijdens het evenement kunnen we foto's maken die later gebruikt kunnen worden. Foto's en beeldmateriaal worden voorafgaand aan gebruik door Actemium niet geanonimiseerd (wat betekent dat gezichten herkenbaar zijn). Mocht je hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact met ons op.