Siebrecht Vanhooren PhD

Het onderzoek naar existentiële thema’s en zingeving heeft het laatste decennium wereldwijd zowaar geboomd. De opgebouwde evidentie rond het belang van zingeving en het verband met onze mentale en fysieke gezondheid is op zijn minst robuust te noemen. Daarnaast wordt eveneens duidelijk dat we het vastzitten in onze verhouding met onze existentiële thema’s kunnen begrijpen als transdiagnostische factoren. Zo lijkt doodsangst de rode draad te vormen bij alle angststoornissen, is zinloosheid aan de orde bij zowat alle psychopathologie, zien we meer eenzaamheid en existentiële isolatie bij cliënten, en is er ook een sterkere ervaring van hulpeloosheid en het gevoel geen impact te hebben op het eigen bestaan bij het begin van therapie. Maar liefst twee derde van de cliënten die bij een cliëntgericht therapeut vandaag aankloppen zitten met zingevingsvragen. Therapeuten blijken echter in het algemeen zich onwennig te voelen wanneer het om existentiële onderwerpen gaat. Dit is op zijn minst jammer te noemen, vooral nu blijkt hoe deze existentiële thema’s meestal tot de kern van het lijden van onze cliënten horen. Ons tijdsgewricht speelt hierin een dubbel spel: enerzijds zijn de antwoorden op existentiële thema’s een schaars goed geworden – we leven in een existentieel vacuüm; anderzijds is er die groeiende openheid voor deze thema’s en het besef dat deze er sterk toe doen.

Abstract: Existentie, relatie en beleving als speerpunten: Naar een experiëntieel-existentieel therapeutisch aanbod voor deze tijd

In deze lezing gaan we niet enkel in op een overzicht van het belangrijkste recente onderzoek wat zingeving en existentiële thema’s betreft. We verkennen eveneens hoe we door het samenbrengen van zowel onze experiëntiële als onze existentiële roots een therapiekader kunnen vormen dat inspeelt op de noden van deze tijd. We werpen een blik op het nieuwe experiëntieel-existentiële model, staan stil bij het concept van existentiële empathie en bij nieuwe interventies die bijdragen tot het beter inzetten op de existentiële laag van onze therapieën en begeleidingen. We gluren ook naar de toekomst en naar wat er nodig is om de existentiële insteek van ons gedachtegoed verder te laten ontrollen.

Ghizlaine Chraibi
Ondanks weerstand en verzet in haar land heeft Ghizlaine Chraibi in 2013 in Casablanca het Marokkaanse instituut voor persoongericht-experiëntiële psychotherapie weten op te richten. Op de laatste WAPCEPC-conferentie in Wenen gaf zij een inspirerende workshop. Tijdens de ledenvergadering is op haar instigatie een nieuwe afdeling van de WAPCEPC opgericht voor de gehele Magreb. Momenteel biedt zij voor vrouwen met chronische lichamelijke pijnklachten encountergroepen in verschillende ziekenhuizen. Ook heeft zij onderzoek verricht naar deze encountergroepen.​​

Abstract: A love that heals: a Moroccan experience

By founding the Moroccan Institute of Psychotherapy in 2013, Chraibi wished to offer the Moroccan citizen a global means of reflection about empathy and dignity.

In this presentation, she will present the study of two therapy groups of 12 that she formed and led in the Casablanca University Hospital. These women, aged between 40 and 60, all came from impoverished backgrounds and were all suffering from arthritis. It will be shown how, through the Person Centered Approach, along with sensitivity and common cultural references, a viable therapeutic approach was made possible. Over a period of 8 weeks, this ‘healing love’ has been able to drastically and measurably reduce or eliminate the chronic pain these women were enduring. A short documentary she made based on this clinical experience will be shown in Arabic with English subtitles.

Ladislav Timulak

 

 

 

 

Een aantal van ons zal Ladislav Timulak kennen van zijn boeken Transforming emotional pain in psychotherapy uit 2015 of Transforming generalized anxiety  uit 2017. Hij gaf presentaties waarbij hij eigen videomateriaal liet zien – tijdens de WAPCEPC-conferentie in Wenen en later  in Glasgow – die indruk maakten. Hij is als associate professor verbonden aan het Trinity College in Dublin en doet daar veel onderzoek, met name op het gebied van EFT en gegeneraliseerde angst. Onlangs heeft hij zijn ideeën over transdiagnostisch werken gepubliceerd. Hij komt heel graag naar het congres, een weerzien met België: lang geleden heeft hij in Leuven een deel van zijn PhD gedaan. We hebben hem gevraagd in ieder geval ook weer eigen beeldmateriaal mee te brengen.

 

Abstract: Emotion-focused therapy for various presentations 

The presentation will present an outline of studies on EFT conducted over the last few years Trinity College Dublin’s Emotion-Focused Therapy Research Group.

An overview will involve the presentation of research projects as well as clinical applications of those projects. It will include presentation of adaptation of EFT for generalized anxiety disorder and its testing in a series of outcome studies. It will also present a transdiagnostic adaptation of EFT. Studies on the training of EFT therapists as well as tracking of emotion and interaction transformation in the context of couples’ therapy will also be presented. Illustrations using videos will be used. 


 
Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren