18 april 2023

12:45 - 13:30

Ontvangst op het basecamp en ontmoeten van de expeditieleden.

13:30 - 13:45

De uitrusting is gecontroleerd, het weerbericht gecheckt, het is tijd voor de peptalk van expeditieleider Roland van der Pouw.

13:45 - 14:00

Zonder samenwerking komt niets tot stand - Marcel de Munck | Kader Group

Om  een veilige tocht naar de top te waarborgen, hebben we kaders nodig voor de samenwerking. We gaan in op de daarvoor benodigde sleutelbegrippen als: belangen, relatie, proces, organisatie en gedeelde ambities.

14:00 - 14:15

Welke bril zet jij op? Met een frisse blik kijken naar de werkelijkheid - David van Valkenburg | Humans at work

Complexiteit en onzekerheid, zoals werken in een keten, vragen om te kijken met meerdere brillen en een frisse blik. Je maakt kennis met ‘anders kijken’ als het gaat om veiligheid, werk én mensen. 

14:15 - 15:00

Ontmoetingen op het basecamp.

15:00 - 15:30

De kracht van beleving | regietheater

De expeditie naar de top van de berg vordert gestaag en het belang van sociale veiligheid wordt steeds duidelijker. Zien we wel hoe we de top bereiken of spreken we anderen aan op veiligheid, en zo ja, wanneer en hoe? Aan de hand van verschillende obstakels op de weg bespreken we met humor en respect voor elkaar veranderingen in benadering en gedrag.

15:30 - 17:30

All the way to the top | workshops

Tijdens twee workshoprondes gaan we in gesprek met elkaar, zodat je als expeditielid de informatie krijgt die je nodig hebt om de reis veilig te volbrengen. 

De onderstaande bedrijven hebben de workshops voorbereid met bedrijven uit de keten. 

ACTA Group, Arcadis, Baeze, Enexis, Heijmans, Prysmian Group, Seefti Consultancy, Stedin Netbeheer, TenneT en Versluys Verkeertechniek. 

Kijk hier voor meer informatie over de workshops.

17:30 - 18:00

Safety Needs Leadership  - Melvin Redeker | Avonturier

Een expeditie als deze is niet zonder gevaar. Er is een dunne lijn tussen veilig uit en veilig thuis? De impact als het mis gaat is groot. Het urgentiebesef dat het safe moet zijn, is er. Ga mee op expeditie en leer van de inzichten van deze ervaren teamplayer, waar het gaat om leiderschap. Stop je rugzak vol met kennis om op homebase met je eigen team en de keten, de route op verschillende manieren veilig af te kunnen leggen.

18:00 - 20:00

Uitrusten en napraten tijdens het foodfestival op het basecamp.