Welkom

Let op: inschrijven voor het congres was mogelijk t/m dinsdag 2 februari 12.00 uur.

De congrescommissie nodigt u van harte uit voor het alweer 8e congres van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) op donderdag 4 februari 2021. In verband met COVID19 vindt het congres volledig digitaal plaats. U kunt dus vanuit uw eigen thuis- of werksituatie deelnemen.

Always look at the right side of life!
Over kindermishandeling en wettelijke kwesties

Het congres richt zich op wettelijke kwesties in het licht van kindermishandeling. Er zijn verschillende partijen die een rol hebben als het gaat om kindermishandeling. Daarbij kunnen verschillende wetten elkaar soms in de weg zitten. Dit komt aan de orde zowel vanuit het inhoudelijke theoretische kader, als met voorbeelden uit de praktijk. We gaan daarbij in op de juridische aspecten, justitie, straf- en tuchtrecht en medisch beroepsgeheim, met aandacht voor (on)mogelijkheden, rechten en plichten en de impact van het handelen binnen wetgeving.

Doel van de dag is kennis delen en de verbinding vinden vanuit verschillende disciplines.

Schrijf je in voor het LECK-congres 2021!

Het LECK-congres is toegankelijk voor alle medische en juridische professionals, maar ook bijvoorbeeld de politie. Het is bedoeld voor iedereen die een adequate duiding van letsels, goed samenwerken bij een vermoeden van kindermishandeling en de juiste juridische kaders belangrijk vinden.

Meer informatie en inschrijven via Aanmelden

Het volledige programma vindt u onder de tab 'Programma'. Het middagprogramma start met 3 simultane parallelsessies waarvan u er 2 kunt kiezen. Lees voor de beschrijving van de parallelsessies de 'Toelichting bij het programma'.

Het organisatiecomité
Drs. Marjo Affourtit, LECK-arts en kinderarts sociale pediatrie Erasmus MC
Drs. Annemieke van der Bas, vertrouwensarts Veilig Thuis Flevoland
Drs. Annemarie van Bellegem, LECK-arts en kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis (AUMC), voorzitter congrescommissie
Femke Kamberg, coördinator Stichting LECK
Dr. Mascha Kamphuis, arts MG-jeugdarts KNMG, medisch directeur Stichting LECK
Mr. Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters, Landelijk Officier van Justitie Zeden, Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, Openbaar Ministerie
Wanda van der Vaart, secretaresse Stichting LECK
Prof. dr. Martine de Vries, Hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde LUMC
Dr. Nicole van Woerden, forensisch arts NFI, LECK-forensisch arts

Volg ons op Twitter via @HetLECK

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren