04 februari 2021

08:00 - 09:00

Online inloggen

09:00 - 09:05

Welkom
Dagvoorzitter drs. A.C. van Bellegem (Annemarie), LECK-arts en kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis (AUMC) en Dr. M. Kamphuis (Mascha), medisch directeur LECK 

09:05 - 09:20

Inleiding
Drs. P. Blokhuis (Paul), Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder voorbehoud)

09:20 - 09:35

LECK en strafbare kindermishandeling
Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise), voorzitter LECK, kinderarts sociale pediatrie UMCU

09:35 - 10:15

Het goede doen. In de klem tussen kinderrechten, patiëntrechten, strafrecht en tuchtrecht?
Prof. dr. M.C. de Vries (Martine), hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde LUMC, Sectie Ethiek en Recht

10:15 - 10:30

Pauze

10:30 - 11:45

Een rondetafelgesprek over verschillende perspectieven die spelen binnen FMEK; hoe houden we het kind centraal?
Drs. M.J. Affourtit (Marjo), kinderarts sociale pediatrie Sophia kinderziekenhuis Erasmus MC; Drs. A. van der Bas (Annemieke), vertrouwensarts Veilig Thuis Flevoland); Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst-Heesters (Wilma), forensisch arts, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht Universiteit Maastricht;. Mr. A. Kemp (Annemarie), officier van Justitie Parket Limburg; Drs. J. Menke (Jack), forensisch arts, medisch directeur Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR); Drs. H.S. Paizano (Hilde), kinderarts Ikazia Ziekenhuis Rotterdam); I. Smeets (Inge), liaison Zorg en Veiligheid, Politie Eenheid Limburg; Drs. H.C. Terlingen (Heike), forensisch arts NFI/LECK

11:45 - 12:45

Lunchpauze en vanaf 12.45 uur plenair terugkom moment

12:55 - 13:40

Parallelsessie, keuze uit sessie 1, 2 of 3 (graag een keuze maken op het aanmeldformulier)

1. Tuchtcommissie, do’s en don'ts; right or not?
Mr. P.A.H. Lemaire (Peter), voorzitter Regionaal Tuchtcolleges Groningen en Zwolle en Prof. dr. H.A. Moll (Henriëtte), kinderarts en subhoofd Algemene Kindergeneeskunde Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis

2. OutStanding Child Abuse Research Selections (OSCARS)
Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI/LECK 

3. Botsende belangen bij verdenking op kindermishandeling op de SEH: de mogelijke spagaat tussen politie en dokter
Dr. R. Bakx (Roel),
kinderchirurg FEBPS, afdeling kinderchirurgie, AmsterdamUMCdrs. S.M. Folkersma (Sietske), SEH-arts Elisabeth Twee Steden ziekenhuis, Tilburg; S. Kraayeveld (Sanne) en J. Dekker (Jos), beiden werkzaam voor de politie eenheid Noord Nederland en het front office Kindermishandeling (FO KIMI)

13:40 - 13:55

Pauze

13:55 - 14:40

Parallelsessie (2 rondes, dus 2 keuzes uit sessie 1, 2 of 3) (graag de keuze maken op het aanmeldformulier)

1. Tuchtcommissie, do’s en don'ts; right or not?
Mr. P.A.H. Lemaire (Peter), voorzitter Regionaal Tuchtcolleges Groningen en Zwolle en Prof. dr. H.A. Moll (Henriëtte), kinderarts en subhoofd Algemene Kindergeneeskunde Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis

2. OutStanding Child Abuse Research Selections (OSCARS)
Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI/LECK 

3. Botsende belangen bij verdenking op kindermishandeling op de SEH: de mogelijke spagaat tussen politie en dokter
Dr. R. Bakx (Roel),
kinderchirurg FEBPS, afdeling kinderchirurgie, AmsterdamUMC en drs. S.M. Folkersma (Sietske), SEH-arts Elisabeth Twee Steden ziekenhuis, Tilburg

14:40 - 14:55

Pauze

14:55 - 15:55

Tuchtzucht: als professional omgaan met een tuchtzaak
Audiofragmenten van een huisarts en vertrouwensarts Drs. J. Schoonenberg (Jolande); Drs. W.G. Leeuwenburgh-Pronk (Wendela), kinderarts Emma kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, lid redactie van boek “tuchtrecht in de kindergeneeskunde” en Drs. J. Schoonenberg (Jolande), voorzitter VVAK, vertrouwensarts Veilig Thuis Amsterdam Amstelland.

15:55 - 16:10

Pauze

16:10 - 16:30

De kant van het kind
Mr. dr. J. H.de Graaf (Coby), directeur van het Centre for Children's Rights Amsterdam (CCRA)

16:30 - 16:45

Alles overwegende...
Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst-Heesters (Wilma), forensisch arts, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht Universiteit Maastricht

16:45 - 16:50

Afsluiting
Dagvoorzitter drs. A.C. van Bellegem (Annemarie), LECK-arts en kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis (AUMC) en Dr. M. Kamphuis (Mascha), medisch directeur LECK 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren