Toelichting bij Programma 
 

Programma LECK-congres 2021

Het LECK-congres 2021 bestaat uit een plenair deel, gevolgd door parallelsessies. Daarna wordt de dag plenair afgesloten.
De toelichting van het volledige programma vindt u hier.

Parrallelsessies 
Na het plenaire programma, vinden er 3 parallelsessies plaats. Als deelnemer van het LECK-congres kunt u 2 sessies uitkiezen. De keuze maakt u bij aanmelding.

     1. Tuchtcommissie, do’s en don’ts; right or not?
Mr. P.A.H. Lemaire (Peter), voorzitter Regionaal Tuchtcolleges Groningen en Zwolle en Prof. dr. H.A. Moll (Henriëtte), kinderarts en subhoofd Algemene Kindergeneeskunde Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis
Door 2 ervaren sprekers van een Regionaal Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege  worden enkele casus uit hun rijke ervaring gepresenteerd, waarna aan de hand van prikkelende stellingen een interactieve discussie zal volgen.

     2. OutStanding Child Abuse Research selections (OSCARS)
Drs. W.A. Karst (Wouter), forensisch arts NFI/LECK forensisch arts
Tijdens deze presentatie wordt een aantal wetenschappelijke publicaties over een onderwerp in de kindermishandeling besproken. De publicaties zijn in 2020 verschenen en bevatten onderzoeksdata van de auteurs zelf.
De publicaties worden kritisch besproken, met aandacht voor de methodologie, de interpretatie van de resultaten en de discussie. Tevens worden de publicaties gewaardeerd, qua studieopzet en qua belang in het medisch-forensisch veld.

     3. Botsende belangen bij verdenking op kindermishandeling op de SEH: de mogelijke spagaat tussen politie en dokter
Dr. R. Bakx (Roel),
kinderchirurg FEBPS, afdeling kinderchirurgie, AmsterdamUMC en drs. S.M. Folkersma (Sietske), SEH-arts Elisabeth Twee Steden ziekenhuis, Tilburg
U kent het wel, er wordt een kind gepresenteerd op de SEH waarbij een serieus vermoeden bestaat van kindermishandeling. Iedereen wil graag bijdragen aan het wel en wee van het betreffende kind vanuit zijn/haar professie. Maar wat nou als er sprake is van botsende belangen? De politie wil graag informatie over het betreffende kind, maar mag de dokter deze informatie zo maar verstrekken? Of er blijkt een broertje/zusje te zijn, maar deze is niet aanwezig op de SEH en er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van dit kind. Kan/mag de politie hier informatie over verstrekken of hoe kan de dokter de politie inschakelen om dit kind te zoeken. Allemaal voor de hand liggende vragen, maar zijn de antwoorden ook zo helder? In deze sessie zullen we kijken hoe we hier als professionals mee om kunnen gaan en wat wel en niet mag.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren